Stretli ste sa už niekedy s tanečno-pohybovou terapiou a s poruchami príjmu potravy? Ak nie, tak tento článok Vám odkryje o aký prístup sa jedná, prečo je dôležitou súčasťou pri liečbe detských klientov s poruchami príjmu potravy a prečo by ste mali podporiť náš projekt.

Tanečno-pohybová terapia je jedna z foriem expresívnych terapií, ktoré využívajú umelecké prostriedky (ako sú tanec, hudba, maľba či herectvo) ako formu vyjadrenia klienta inak ako iba slovami. Niekedy slová nestačia na to, čo chceme povedať alebo k nim nemáme prístup. Zato však môžeme mať prístup práve k iným vyjadrovacím prostriedkom. Neverbálnym. V tanečno-pohybovej terapii (TPT) na to používame pohyb, tanec. Nie ako estetickú formu s predpísanou choreografiou ale ako voľné vyjadrenie sa v pohybe, v tanci, v geste, v postúre tela, v tom ako blízko alebo ďaleko sa k niečomu a niekomu priblížime aj to ako používame svoje telo v pohybe a v priestore. TPT je podľa ADTA (American Dance Therapy Association) definovaná ako psychoterapeutické použitie pohybu na podporu emocionálnej, sociálnej, kognitívnej a fyzickej integrácie jedinca za účelom zlepšenia jeho fyzického a duševného zdravia.

Aby sme vytvorili trochu jasnejší obraz, ešte Vám v stručnosti priblížime čo sa skrýva pod pojmom poruchy príjmu potravy (PPP). Asi ste sa oveľa častejšie stretli s pojmami ako anorexia, bulímia. Okrem nich však do spektra porúch príjmu potravy patrí napríklad aj záchvatovité prejedanie, psychogénne prejedanie či nočné prejedanie (viac info k jednotlivým kategóriám nájdete tu: http://anabell.sk/ppp). Poruchy príjmu potravy sú z kategórie ochorení, ktoré nemajú jednoznačnú a jednú príčinu. Je to súbor faktorov, ktoré rozhodujú o tom, či niekto týmto ochorením bude alebo nebude trpieť. Počas tohto ochorenia dochádza k zmene a k negatívnemu vnímaniu obrazu svojho vlastného tela. Telo sa stáva nepriateľom tak ako sa ním stáva jedlo. Častokrát počujeme z úst ľudí trpiacich z jedným z týchto ochorení, že nenávidia svoje telo. Dochádza k odpojeniu od prežívania a emócií a najlepším priateľom sa stáva hlava, intelekt, manipulácia a stratégia ako ešte viac znížiť svoju váhu. Poruchy príjjmu potravy sú vážnym ochorením, ktoré v prípade neliečenia a zanedbania môžu viesť až k smrti.

Tanečno-pohybová terapia
Chýba ešte 660 €

Tanečno-pohybová terapia

4Arts Therapy

Neverbalita je veľmi silný komunikačný kanál a telo si vo svojej pamäti ukladá všetky naše príbehy. Tieto príbehy majú počas tanečno-pohybovej terapii priestor byť oslovené, videné, prežité a rozpovedané. Každé telo rozpráva aj keď slová nie sú. Každé telo má za sebou veľa zážitkov, ktoré ho formujú tak ako formujú stav našej psychiky, preto je možné pri práci s telom zároveň pracovať s mysľou a psychikou klienta. Telo, myseľ a duša sú prepojené a počas tanenčo-pohybovej terapii im dávame priestor a možnosť sa po odlúčení opäť zjednotiť.

A prečo o tom všetkom? Pretože náš projekt tu na dobrej krajine je zameraný práve na zabezpečenie tanečno-pohybovej terapie pre detských klientov s PPP. Posledné dva roky sme pravidelene realizovali terapeutické stretnutia na Jednotke Porúch príjmu potravy na Klinike detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v BA. Mnohí možno neviete ale je to jediné miesto na Slovensku, ktoré sa špecializuje na hospitalizáciu a liečbu detských pacientov. Aj tých s poruchami príjmu potravy. A práve s nimi sme sa pravidelne stretávali počas ich hospitalizácie, vytvárali sme pre nich bezpečný priestor, v ktorom aspoň na krátky čas mohli zažiť seba vo svojom tele inak. Cez tanec, hudbu, cez spoločné zdieľanie v kruhu, cez odvahu prejaviť sa a byť videný pred očami celej skupiny a cez prijatie práve s tými emóciami a prežívaním, s ktorými prišli. TPT je úžasný spôsob ako znovu obnoviť vzťah so svojim vlastným telom, čo je jedným zo zásadných krokov v procese liečby. Preto sme presvedčení, že TPT má svoje dôležité miesto v liečbe PPP aj keď je tento proces u nás iba na začiatku.

To všetko Vám nepíšeme len tak. Osveta je veľmi dôležitá ale akcia je dôležitá rovnako. Finančné možnosti na chod projektu boli vyčerpané a tak Vás osovujeme milí darcovia s prosbou na podporu nášho projektu. Aktuálne ho spustiť znova nevieme a budeme musieť počkať kým sa nám podarí nájsť financovanie či už cez Vaše dary alebo priamo. Každý pravidelný dar zvyšuje šancu na to aby sme projekt obnovili a zároveň udržali čo najdlhšie. Cieľom je realizovať pravidelné terapeutické stretnutia v nemocnici ale postupne by sme chceli vytvoriť bázu aj pre podpornú terapeutickú skupinu po hospitalizácii.

Postupne Vám budeme prinášať viac informácii k projektu aj k téme, Pripravili sme pre Vás aj pravidelné akcie kde budete mať možnosť dozvedieť sa viac o TPT, zažiť si ju na vlastnej koži a pri tom podporiť náš projekt. Čoskoro Vás budeme informovať.

Tešíme sa na akúkoľvek podpopru a ďakujeme.