Vďaka podpore z Dobrej krajiny sme vycestovali do Dubnice nad Váhom a pripravili pre druhákov z Gymnázia arteterapeutické stretnutie.

So školou máme vytvorenú spoluprácu a takéto stretnutie sme zorganizovali už tretí rok.

Arte techniky sme pripravili s vedomím, že chceme, aby študenti prežili čas spolu, výtvarne sa vyjadrili a zároveň o sebe a vzťahoch v triede zistili viac.

Mládež (z) ulice
Chýba ešte 2 954,84 €

Mládež (z) ulice

Mládež ulice

Skúste sa na pár chvíľ vrátiť do obdobia svojho detstva a dospievania. Spomeniete si na letné zážitky, čas strávený so spolužiakmi či dôležité rozhodnutia, pred ktorými ste stáli. Isto vo Vašom živote hrali dôležitú rolu rodičia, no možno tu boli aj ďalší dospelí, ktorí vás inšpirovali a posunuli. Učiteľ, tréner, vedúci krúžku či kňaz – človek, ktorý Vám rozumel.


Milí darcovia, vďaka vašej podpore sme mohli:


1.) Pripraviť arte techniku pre cca. 30 študentov a študentiek druhého ročníka


2.) Zamerať sa na rozvíjanie a utužovanie vzťahov, uvoľnenie napätia, sebapoznávanie a poznávanie svojich spolužiakov


3.) Zistiť od študentov, že:

„Chcela by som v škole tvoriť viac"
„Je mi ľúto, že sa vlastne dobre nepoznáme"
„Najväčšie hádky prídu asi pred stužkovou"
„Skupinkujeme sa, lebo nemáme vlastnú triedu a netrávime spolu veľa času"
„Je super, že sme mohli zažiť aj takúto aktivitu – bolo to plné fantázie a oddýchla som si"
„Vďaka tomu som zistil, že sú vzťahy medzi nami dôležité a treba ich budovať"

Arteterapia prináša (aj) priestor na uvedomenie si seba a ľudí, s ktorými vytvárame medziľudské vzťahy. Ďakujeme, že pomáhate tento priestor tvoriť.

Podporte nás darom TU.