Len krížovky nestačia ...

Radi by sme vám predstavili našu novinku : Pracovný zošiť č.8 - Bystrá hlava.

Jeho autorom je Dušan Čunderlík, PhDr.

Život s "pánom Alzheimerom"
Chýba ešte 2 374,82 €

Život s "pánom Alzheimerom"

Centrum MEMORY

Život s pánom Alzheimerom je nepredvídateľný. Prichádza pomaly, nenápadne až napokon udrie v plnej sile. Pomôžte nám spomaliť jeho príchod včasnou diagnostikou a následnými tréningami pamäti pre seniorov s počiatočnými štádiami tejto choroby, ale i pre zdravých seniorov, ktorí si chcú schopnosti svojej pamäti uchovať.

Absolvoval štúdium andragogiky na FFUK v Bratislave. Pracoval vo vzdelávacích inštitúciách, vytváral vzdelávacie projekty a programy pre rôzne cieľové skupiny a manažoval ich realizáciu. V súčasnosti sa zaoberá problematikou udržiavania a rozvoja kognitívnych funkcií vo vyššom veku.

Pracovný zošit pripravil ako dobrovoľník Centra MEMORY n.o za čo mu patrí veľká vďaka.

Pracovný zošit je určený najmä pre tých, ktorí si chcú osviežiť a precvičiť svoju pamäť, najmä dlhodobú. Poskytuje možnosti posilniť si svoje schopnosti spomenúť si na poznatky a vedomosti, ktoré patria u väčšiny z nás k všeobecne známym. Práca s nimi predpokladá precvičovanie poznávacích funkcií - pamäti, pozornosti, logického myslenia, orientácie, reči.

V zošite sú cvičenia, ktorými si môžete overiť svoje vedomosti z rôznych oblastí, akými sú príroda, kultúra, história, geografia, či slovná zásoba. Ak sú pre vás náročné, je to z dôvodu, že ste týmto poznatkom nevenovali patričnú pozornosť, neboli pre vás dôležité, alebo to bolo príliš dávno, keď ste sa s týmito informáciami stretli. Avšak na základe schopnosti logicky uvažovať, kombinovať, selektovať a asociovať sa určite dopracujete k správnemu výsledku.