V celodňovom maratóne, do ktorého sa zapojilo 8 organizácii z Dobrej krajiny, získali dve z nich odmenu 500 €. Blahoželáme Nezábudke a ZOMOSu!

V priebehu 21. augusta sme už po druhýkrát usporiadali 24-hodinovku. Opäť nám skvelým partnerom bolo Rádio Expres a stovky vás, darcov, ktorí podporili súťaž o 2 x 500 € - za najvyšší počet darov (v minimálnej výške 5 €) a za najvyšší dar zo všetkých.

Blahoželáme predovšetkým Nezábudke, ktorá získala v priebehu jedného dňa 140 darov - najvyšší počet darov zo všetkých zapojených projektov. Nezábudka takto vyzbierala 1307,50 € + odmenu ďalších 500 €.

Dobrá krajina
Chýba ešte 17 000 €

Dobrá krajina

Nadácia Pontis

Dobrá krajina je darcovská platforma, na ktorej nájdete vyše 50 skvelých overených projektov a tisíce ochotných ľudí podporiť pozitívnu zmenu okolo nás. Aj vy môžete niečo zmeniť. Vyberte si projekt a tvorte s nami lepšiu, vzdelanejšiu, vnímavejšiu a transparentnejšiu krajinu.

Druhým víťazom je ZOMOs, ktorého projekt Vzdelávanie k občianskym právam získal najvyšší dar - 200 €, ktorý bol jedným zo 71 darov získaných v priebehu 24-hodinovky. Preto sme ku 1060,25 € od darcov pripísali ďalších 500 € odmeny od Dobrej krajiny.

Ďalšie zapojené projekty tiež získali skvelú podporu. Maják získal pre svoj projekt arteterapie pre hluchoslepých skvelých 285 €, Amnesty International Slovensko získala pre projekt živých knižiek 147,50 €, BROZ a ich projekt ochrany Dunajských luhov 112,50 €, Člověk v tísni získali pre doučovanie s tútoring 200,50 €, Klub Detskej Nádeje 159,50 €, Renovatio-Nova 123,50 €.