Bingo je hra , ktorá výborne osvieži myseľ našich klientov, hlavne popoludní, keď začína doliehať na človeka únava. Bingo je zábava.

Bingo je spoločenská hra, ktorú sme dostali na Vianoce pod stromček. Túto hru môže hrať každý bez ohľadu na kognitívny deficit. Role sa môžu rozdeliť- moderátor, losovateľ čísiel, kontrolór vyhlásených čísiel. Na začiatku hry sa ponúkne miesto moderátorovi, ktorý losuje čísla. Pomocou rukoväte sa roztáča bubon s číslami a do mikrofónu ich moderátor ohlasuje. Ostatní hráči si dané číslo hľadajú na svojej hernej kartičke. Ak ho tam nájdu zaškrtnú ho. Vyhráva ten, kto má v ten deň šťastie, to znamená ktorého čísla na hernej karte boli vyžrebované ako prvé. Hra výborne osvieži myseľ, hlavne popoludní, keď začína doliehať na človeka únava. Preto je vždy pripravená zdravá cena pre víťaza! Jabĺčko, mandarinka, ktorú odovzdá a pogratuluje výhercovci moderátor hry. Bingo je hra, ktorá svojím spôsobom ulahodí hlavne tým klientom, ktorí radi podávali športku. Smiech, zábava a vtipné komentovanie vlastného neúspechu, podporí vzťahy v komunite a navodí uvoľňujúcu atmosféru. Je to hra, ktoré pomáha udržiavať pozornosť, stimuluje zmysly a podporuje verbálny prejav. Ide o aktivitu, ktorá spestrí popoludňajšie posedenie pri káve a olovrante.

Život s "pánom Alzheimerom"
Chýba ešte 2 298,23 €

Život s "pánom Alzheimerom"

Centrum MEMORY

Život s pánom Alzheimerom je nepredvídateľný. Prichádza pomaly, nenápadne až napokon udrie v plnej sile. Pomôžte nám spomaliť jeho príchod včasnou diagnostikou a následnými tréningami pamäti pre seniorov s počiatočnými štádiami tejto choroby, ale i pre zdravých seniorov, ktorí si chcú schopnosti svojej pamäti uchovať.