Zážitkovo-terapeutické pobyty pre náhradné rodiny organizujeme už roky. Pre mňa sú vždy naozajstným a poriadne silným zážitkom. Vidieť rodičov, ktorí niekedy prichádzajú s obavami, neistotami, možno aj s úzkosťou a „stuhnutí“ (ako to vyjadrila jedna adoptívna mama) ako sa v spoločnom kruhu postupne uvoľňujú a opatrne a niektorí aj prudko vypúšťajú zo seba všetko ťažké, to je sila. Konečne môžu otvoriť to, čo si nikde inde nedovolia otvárať, môžu vyjadriť čokoľvek, pretože vedia, že budú prijatí, pochopení, neposudzovaní. Jednoducho vedia, že sú na jednej lodi, že sú medzi svojimi.

Na konci pobytu som si, fascinovaná úprimnosťou, ľudskosťou a láskou náhradných rodičov uvedomila, aké je dôležité ocitnúť sa aspoň z času na čas v kruhu „svojich“ ľudí. Kde je bezpečné hovoriť, plakať, smiať sa, byť tým, kým naozaj som.

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine
Chýba ešte 3 890,73 €

4500 opustených detí chce vyrastať v rodine

Návrat

Hľadáme pre opustené deti rodičov, ktorí im vytvoria bezpečný domov a ponúknu sami seba. Tieto deti ale často prežili traumatickú udalosť a my im aj ich novým rodičom s vašou pomocou ponúkame možnosť rôznych terapií, ktoré im pomôžu preliečiť "boľačky" na duši.

Veľmi múdry a citlivý adoptívny otec mi pripomenul ešte jednu podstatnú hodnotu, ktorú takýto spoločne strávený čas prináša – prijaté deti taktiež nájdu „svojich“. Ocitnú sa v skupine detí, ktoré majú podobnú minulosť. Neodlišujú sa tak, ako sa im to deje v škôlke, v škole, na ihrisku, tu jednoducho zapadnú. Sú na jednej lodi, kde je bezpečne.

Keď podporíte náš projekt, pomôžete nám aj tento rok urobiť pobyty pre náhradné rodiny. Umožníte aj ďalším náhradným rodičom a ich deťom stráviť čas "medzi svojimi“, medzi ľuďmi, ktorí im rozumejú. A aj my ich budeme môcť hlbšie spoznať, vidieť ako medzi sebou rodičia s prijatými deťmi komunikujú, vidieť, ako sa spolu majú a ďalej s nimi ešte kvalitnejšie spolupracovať.

Lucia Žiaková,
psychologička
Centra Návrat v Banskej Bystrici