Už v minulom článku sme Vám spomínali rozbehnutie našej Asistenčnej služby „sos24“. Ale čo to vlastne je? Ako pomôže Vám, Vašej rodine či všeobecne seniorom? Všetko dôležité sa dozviete v tomto článku.

Mnohí z nás nevedia byť rodičom alebo starým rodičom na blízku po celý čas. Niekedy sa o nich bojíme, keď nezdvíhajú telefón alebo keď vieme, že sú chorí, ale nemôžeme byť s nimi a v prípade potreby im pomôcť. Jedným z riešení je Asistenčná služba „sos24." Vďaka nej vieme podporiť zotrvanie seniorov v ich domácom prostredí a rovnako tak zvýšiť aj bezpečnosť ich pobytu doma. Ako? Jednoducho tak, že senior bude buď nosiť špeciálne hodinky eWATCH alebo prívesok eASIST box. Tieto jednoduché a inteligentné zariadenia rozpoznajú kritické situácie (pád seniora, dlhšiu nehybnosť) a prostredníctvom GPS signálu informujú odborného asistenta.

S nami nie ste sami
Chýba ešte 2 000 €

S nami nie ste sami

Prosocia

Čo robiť ak Váš rodič zostane imobilný a vy musíte chodiť do práce? Radi by ste ho mali doma pri sebe, ale nemôžete si zdravotnícke pomôcky potrebné na jeho opateru dovoliť? Presne s tým Vám pomôže Prosocia. Umožníme, aby rodina zostala spolu.
Čo všetko dokáže a ako funguje takéto zariadenie?

 • Funguje ako telefón bez tlačidiel a so seniorom aktívne komunikuje.
 • Napája sa na ruku ako hodinky, je vodeodolné.
 • Automaticky podporí hovor so seniorom a s asistentom (nie je potrebné nič prijímať, zariadenie na seniora hovorí priamo) senior odpovedá na položené otázky, ak nie, asistent alarmuje blízke osoby, aby išli skontrolovať seniora.
 • Detekuje pád seniora.
 • Rozpozná dlhšiu nehybnosť seniora (úraz, infarkt, mozgová príhoda...).
 • Identifikuje rizikové situácie.
 • Pripomína seniorovi, aby užil lieky.
 • Lokalizuje seniora prostredníctvom GPS (napr. u seniorov s Alzheimerovou chorobou).
 • Zariadenie je vybavené SOS tlačidlom na okamžité privolanie pomoci.

Pre koho okrem seniorov je táto služba určená? Pre ľudí:

 • so zdravotnými problémami,
 • s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • s poruchou mobility,
 • trpiacich demenciou,
 • pre aktívnych ľudí, ktorí si chcú zachovať sebestačnosť.

Krátke video o Asistenčnej službe „sos24" a hodinkách eWATCH:


Bezpečnosť našich najbližších je pre nás najdôležitejšia a práve vďaka Asistenčnej službe „sos24" sa k bezpečnejšiemu domovu a dôstojnejšej starobe opäť môžeme veľkým krokom priblížiť. Veríme, že služba zabezpečí psychickú pohodu nielen Vašim rodičom a starým rodičom, ale aj Vám. Toto jednoduché zariadenie zabezpečí istotu, že v prípade potreby je pomoc nablízku, čo seniora podporí aj v spoločenskom živote- častejšie prechádzky, samostatné nákupy, účasť na spoločenských akciách a tým aktívne opätovné začlenenia sa do spoločnosti :)

V prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok ohľadom Asistenčnej služby „sos24" nás neváhajte kontaktovať na prosocia@prosocia.sk.

A samozrejme, veľmi sa potešíme aj akémukoľvek Vášmu príspevku na zakúpenie zdravotníckych pomôcok pre našich seniorov. Už máme nádherných 569,50€ a veríme, že ešte do Vianoc vyzbierame aspoň ďalších 500€ :) Snáď už v začiatkom budúceho roka sa budeme môcť pochváliť novými zdravotníckymi pomôckami v rukách našich seniorov.

Za Vašu podporu Vám srdečne ďakujeme :)

Vaša Prosocia