V našom Dss-MOSTe, aj teraz, počas sťaženných podmienok, každý pracovný deň vedieme rôzne dielne pre klientov - ľudí s duševnou poruchou.

Napríklad 16.9.2020, túto stredu to bola arteterapeutická etuda vedená s našim novým dobrovoľníkom Ľubomírom, s názvom „ bezpečný ostrov " 🏝🏡⛺️.
▶️ Na úvod sme sa uvoľnili pomocou krátkej vedenej relaxačnej metódy, pri ktorej sme mali zatvorené oči. V rámci nej sme sa dostali k inštrukcii, aby si každý pred svojim vnútorným zrakom predstavil bezpečný ostrov. Fantázii sa medze nekladú. Predstavu sme chvíľu skúmali.
▶️ Následne sme túto predstavu (ostrov) kreslili.
▶️ Po kreslení nasledovalo „koliesko", v rámci ktorého každý klient svoj ostrov predstavil a zároveň boli všetci vyzvaný, aby ku konkrétnemu dielu vyjadrili svoje vlastné pocity a to, čo v nich evokuje.

Ďakujeme všetkým našim darcom, ktorí nás podporujú, bez vás by to nešlo ♥♥♥

Samostatnosť, nie samota
Chýba ešte 1 331,89 €

Samostatnosť, nie samota

Dss-MOST, n.o.

Ľudia s duševnou poruchou žijú medzi nami a ich počet narastá. Pre niekoho každodennosť, pre iného výzva - nadviazať medziľudský kontakt, cestovať MHD či zmysluplne tráviť voľný čas. Pomôžme ľuďom s duševnými poruchami viesť samostatnejší každodenný život.

  • VAŠICH 10€ = nám pokryje 2 hodinovú prácu nášho psychológa pre 9 -tich klientov, samostatnosť, nie samota tu: Darujme.sk MOSTu

#arteterapia Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.


admin: Zuzana Zatloukalová