Čo je u nás nové? Testujeme špeciálny rehabilitačný prístroj pre pasívno-aktívny pohyb, recitovali sme na recitačnom festivale, pripravujeme kultúrny program ku Dňu Matiek. A nadôvažok kvitnú ozajstné nezábudky! Máme jar na našom dvore, aj v našich aktivitách.

Tento mesiac sme testovali liečebný pohybový prístroj Thera Trainer, ktorý umožňuje kombináciu aktívneho a pasívneho pohybu rúk a nôh. Zlepšuje hybnosť a mobilitu detí a dospelých, mobilných aj imobilných. Môžu cvičiť v sede na stoličke, na vozíku, aj v ľahu na žinenke. Prístroj dokáže cvičiť pasívne za tých, ktorí sa sami pohnúť nedokážu a v podstate cvičí za nich.

Posilňuje svalstvo, uvoľňuje kĺby. Čiastočne mobilných, ale pripútaných na vozík povzbudzuje na zvýšenú aktivitu plynulou kombináciou aktívneho a pasívneho pohybu, na monitore sa panáčik usmieva a vyhodnocuje výsledok cvičenia.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Sme absolútne nadšení a naši členovia dennodenne stáli v rade, aby mohli cvičiť. Je ako magnet. Je to úžasné, lebo zdravotné a kombinované postihnutie spôsobuje, že človek neveľmi rozumie potrebe telesnej zdatnosti a rehabilitácie. Neustále povzbudzovanie a motivovanie je naším každodenným chlebíkom.

Sme pevne rozhodnutí zohnať finančné prostriedky na nákup tohto liečebného prístroja, aj keď stojí viac ako 6000 EUR! Veľmi-preveľmi by nám pomohla Vaša finančná pomoc. Navštevuje nás 47 členov a až na pár z nich, skoro všetci môžu prístroj používať a veľmi by bol osožný.

Paťo nadšene precvičuje ruky

Začiatkom apríla 6 Nezábudkárov recitovalo na recitačnom festivale v Galante už ôsmy krát. Milovníci poézie a celkovo umenia Konrád, Marika, Anastázia, Timea, Marika, Barni si užili deň plný stretnutí, rozhovorov, básní, rozprávok, hudby. Je to sviatok pre každého z nich, milujú cestovanie autom, autobusom, sociálne väzby sú pre nich veľmi dôležité. Stretnú známych, kamarátov, vypočujú si piesne a divadielka v podaní galantských gymnazistov. Tentoraz sa program končil poobede spoločnou ľudovou tancovačkou. Dlhé týždne očakávania, trémy a radosti z vystupovania, pozornosti a potlesku obecenstva. Veľmi dlho budú spomínať.

Žijeme v očakávaní krásnej udalosti, oslavy Dňa Matiek, na ktorú sa naše deti a mladí s veľkým odhodlaním pripravujú.

Držte im prosím palce, aby svoje role zvládli a potešili svoje mamy, i ostatných divákov. A ak ich podporíte cez Dobrú Krajinu, veľmi im to prospeje. Ďakujeme.

Nezábudky kvitnú pri vchode do Domu Nezábudka. Nezabudnite na nás ani Vy.