Anton Michalica stojí za občianskym združením Misia mladých, ktoré pomáha deťom a rodinám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii. Prečítajte si Vianočný miniportrét z Dobrej krajiny.

Anton Michalica je predsedom oravského združenia Misia mladých, ktoré vzniklo v roku 2003. Primárnym cieľom združenia je alternatívne využitie voľného času detí a mladých ľudí, prevencia drogových závislosti a priblíženie duchovných a kultúrnych hodnôt deťom a mladým ľuďom.


Aká je vaša predstava dokonalého šťastia?

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 281,63 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

Podľa mňa to je moment, keď je človek oslobodený od svojho vlastného egoistického nazerania na svet. Teda, môže nazerať na všetkých ľudí a situácie bez vlastných predsudkov a predstáv.

Čoho sa najviac bojíte?

Bojím sa smrti, ktorá by ma zastihla nepripraveného, teda nezmiereného so svojimi príbuznými, možno s ľuďmi, s ktorými som mal konflikty alebo som sa na nich hneval.

Čím ste chceli byť ako dieťa?

Astronautom.

Kto je pre vás hrdina?

Každý človek, ktorý úprimne bojuje so svojimi slabosťami.

Aká je podľa vás najviac preceňovaná vlastnosť?

Myslím, že sa veľmi preceňuje tolerancia. Nakoniec to vypáli tak, že sme tolerantní aj ku veciam, ktoré ubližujú iným.

Čo je to najcennejšie, čo máte?

Viera a moja rodina.

Čo vám dáva každé ráno chuť vstať z postele a ísť do práce, do života?

Úsmev môjho ročného synčeka.

VIANOČNÝ BONUS: Čo by ste vložili do troch orieškov, aby bol náš svet a život krajším?

Lásku, vieru a nádej.

Podporte oravské rodiny v núdzi!

Rodiny, ktoré stratili najbližších, čelia smútku aj finančným ťažkostiam. S pomocou Misie mladých, ktorá pôsobí na Orave a v súčasnosti pomáha 25 takýmto rodinám, sa učia sebestačnosti. Staňte sa darcami Misie mladých a aj vďaka vám bude môcť pomáhať tým, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v nepriaznivej situácii. Za 5 eur daruje jednej z rodín v núdzi sliepku nosnicu. Za 10 eur dostane rodina semiačka, aby si mohla vypestovať chutnú a zdravú zeleninu (šalát, cvikla, kvaka, tekvice, cukety,...). Za 15 eur dostane rodina tri ovocné stromčeky, ktoré si zasadí a budú jej prinášať ovocie. Ak darujete 30 eur, vyškolia matky z rodín v núdzi, ako zbierať a využívať bylinky a lesné plody. Ďakujeme.