Program bol skutočne akčný, zameraný predovšetkým na premýšľanie a kreativitu.

Keďže akcia bola nadviazaním a zároveň vyvrcholením dvoch predošlých, na začiatku sa deti za asistencie dobrovoľníkov obzreli späť a zopakovali si, čo si odniesli z predchádzajúcich stretnutí. Vzájomne sa tak dostali do obraz aj tí, čo na predchádzajúcich akciách chýbali. Začiatok stretnutia sa teda dotkol tém ako média, multikultúrna spoločnosť, peniaze, veda či životné prostredie.

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti
Chýba ešte 3 194 €

Majú choré srdiečko, ale chcú byť ako iné deti

Klub detskej nádeje

Pomôžte svojím darom 70 malým pacientom s kardiologickým ochorením. Vďaka vám zažijú atmosféru na letnom tábore a iné pekné zážitky.

Heslo Veď svoju vlastnú firmu sa nieslo sobotným dopoludním. Deti sa inšpirovali 5 vecami, ktoré chýbajú v ich okolí a na základe toho vytvorili prezentáciu o ich riešení. V ďalšej časti programu sa deti zahrali na aktívnych občanov a zamýšľali sa nad témami ako riešenie rómskeho problému, reforma školstva, ochrana zvierat pred pytliakmi, ako pomôcť chudobným krajinám či ako zastaviť vymieranie Európy. Skutočne neľahké témy mali v deťoch vyvolať aj vzájomnú diskusiu, oponovanie si, ale aj kritiku.

Svoju kreativitu mohli deti naplno využiť aj pri príprave propagačného materiálu pre Klub Detskej Nádeje. Tu si môžete pozrieť niektoré z ich skutočne vydarených počinov:

Video 1

Ďalšie promo videá, návrhy projektov, rozhovory s ďeťmi i dobrovoľníkmi, ktorí sa zúčastnili akcie, si možete pozrieť na YouTube.

Stretnutie zavŕšilo vyhodnotenie aktivity Veď svoju firmu pred porotcami - investormi a ostatnými účastníkmi - a najlepší Katka Čulenová, Paulínka Rajtáková, Sebastián Smažák a Andrej Mozola boli ocenení.

Akcia je výrazom jasného záujmu mladých ľudí o zmenu a snahu byť vo svete aktívni a vzbudiť ju aj u tých najmladších. Často vidím vo svojom okolí pasivitu dospelých skrývanú za bezmocnosť, či problémy, ktoré úplne ignorujú a radšej si "užívajú život". No bez našej aktivity neexistuje nádej veci zlepšiť a k nej sme sa snažili deti na tejto víkendovke pritiahnuť. K aktivite občianskej, ľudskej aj intelektuálnej. A kde je lepšie začať ako u detí, ktoré nie sú ešte zdeformované správaním dospelých?" hodnotí motiváciu projektu jeden z hlavných dobrovoľníkov akcie Jozef Melicher. A že mala zmysel dokazujú aj samotné výstupy a prezentácie detí.