Z dôvodu prerušenia školského vyučovania a prijatých, mimoriadnych opatrení trávia naše deti väčšinu času v Centre.

Deti a obzvlášť tie naše, zasiahnuté životnou traumou sú veľmi zraniteľné. Akékoľvek väčšie i menšie zmeny prijímajú veľmi ťažko. Hlavne menšie deti ešte nechápu čo sa deje, prečo musia byť zrazu viac izolované, prečo nemôžu navštevovať materskú, základnú školu, prečo musia nosiť rúška a neustále počúvať o „zvýšenej hygiene". Prežívanie detí, veľmi závisí od nás dospelých.

Aj napriek prísnym opatreniam, nemôžeme podliehať panike. Deťom láskavo a zrozumiteľne situáciu vysvetľujeme. Ak ju my prijmeme s kľudom, zachováme pokoj a nebudeme pridávať naše osobné obavy, deti nebudú vystrašené a zneistené. S deťmi je potrebné sa o problémoch rozprávať otvorene, avšak vždy primerane ich veku a chápaniu.

Naordinujme hru deťom bez lásky
Chýba ešte 2 280,82 €

Naordinujme hru deťom bez lásky

Centrum Slniečko

Deti, ktoré sa stali svedkami násilia, alebo boli obeťou, často nedokážu svoje zážitky komunikovať. Cez kreslenie, stavebnice, či rôzne hry a terapie prerozprávajú svoj príbeh, aby im dospelí rozumeli. Pomôžte Centru Slniečko liečiť detské duše.

Úplná izolácia od vonkajšieho prostredia by mohla našim deťom viac uškodiť ako pomôcť, preto chodíme do prírody, na prechádzky k rieke, či do lesa, dostatočne ďaleko od ľudí. Aj napriek našej najväčšej snahe vplyvom rôznych opatrení, nariadení i sociálnej izolácie, úplne zabrániť nedokážeme. Preto sa snažíme, aby denný program detí bol rôznorodý, pestrý, no zároveň s pravidelnými rituálmi, ktoré sú veľmi dôležité.

Od pondelka do piatka dopoludňajšie hodiny patria učeniu. Voľný čas hre, tvoreniu, relaxu, domácim prácam, či výletom. Sme vďační, že pri oboch našich domoch s deťmi je veľká záhrada, dnes sú mimoriadne nápomocné. Deti sa hrajú rôzne riadené loptové hry, venujú sa záhradkárskej práci, cvičeniu, hraniu spoločenských hier, alebo len tak relaxujú na hojdačke v sprievode príjemnej hudby, či dobrej knihy. V prípade psychického napätia je deťom plne k dispozícii relaxačná miestnosť Snoezelen. V obľube sú spoločné aktivity s našimi vychovávateľmi i psychologičkou – domáce práce, varenie, či pečenie. Spoločné aktivity pomáhajú vytvárať vzťahy postavené na dôvere, čo deti v minulosti nepoznali.

Záver dňa s našimi deťmi patrí spoločnému zhodnoteniu dňa. Čo pekné sme zažili, čo sme sa naučili, čo nám nevyšlo až tak dobre. Vzájomne sa povzbudíme, aby sme situáciu spoločne zvládli, pretože len pozitívnym prístupom to dokážeme.

Ale uvedomili sme si, že aj napriek tejto mimoriadnej situácii sú tu aj pozitíva, ktoré obohatili nás a naše deti. Ako napríklad:

Deti, ale i my sa učíme ako zvládnuť krízovú situáciu a ako sa dostať zo záťažovej situácie.

Viac si uvedomujeme svoje prežívanie, pracujeme so svojimi emóciami.

S deťmi je oveľa jednoduchšie pracovať na vytváraní silných sociálnych väzieb.

Spoločne objavujeme záľuby, zručnosti a schopnosti detí a pomáhame im ich rozvíjať. A je až neuveriteľné ako oveľa ľahšie sa rôznym činnostiam dnes učia.

Zdokonaľujeme sa v rozlišovaní rôznych informácií a zlepšujeme si kritické myslenie.

Zdokonaľujeme sa v šití a naučili sme sa šiť rúška

ĎAKUJEME všetkým, že ste sa rozhodli prispieť a podporiť našu prácu. Dnes ako nikdy doteraz je pre nás vaša podpora dôležitá a prepotrebná.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!