Vytvoriť si vlastnú minihru či naprogramovať robota zvládnu aj deti. A vôbec to nemusí byť nuda.

Moderne a zábavne sa mu môžu žiaci priučiť už na prvom stupni. V budúcnosti tak školáci majú, okrem rozvoja algoritmického myslenia a logiky, aj lepšie šance uplatniť sa na trhu práce. V rámci celoeurópskeho týždňa programovania Europe Code Week (15.10-23.10. 2016) sme zorganizovali workshopy pre žiačky a žiakov základných škôl na Slovensku.

Learn2Code pre deti
Chýba ešte 5 000 €

Learn2Code pre deti

Learn2Code

Pomôžte zriadiť záujmové programátorské krúžky pre deti (žiakov ZŠ a osemročných gymnázií) vo veku 8-14 rokov. Pretože programovanie je nevyhnutnou zručnosťou 21. storočia.

Programovať hry v prostredí Scratch, nadchlo aj siedmakov z Evanjelického lýcea v Bratislave. V IT učebni Digipoint v Poluse, po jednoduchom popise ako na to, skúša každý sám za počítačom prvé príkazy v programovacom jazyku, postavička skáče, mení oblečenie. Počas workshopu sa školáci vášnivo zapájajú aj do hry s inteligentným robotom Ozobotom. „Maličký robot vie vnímať farby a podľa toho sa aj správať. Na križovatke odbočí doprava, zatancuje, deti ho nespúšťali z očí,“ hovorí Ľuboš Jaroš, náš hlavný lektor detských programátorských krúžkov. Počas tohtoročného 4. ročníka EU Code Week sme pripravili workshopy nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline. Spolu pre viac ako 300 detí, ktoré sa tak zadarmo mohli učiť základy programovania a robotiky.

Interaktívny a moderný spôsob výučby v programovacom jazyku Scratch je podľa vyštudovaného matematika a informatika Ľuboša Jaroša cesta, ako učiť súčasné deti programovať. „Na workshopoch som sa snažil deťom ukázať programovanie hravou formou. Pýtam sa detí kam postavičku chceme viesť. Spolu diskutujeme aj o prípadnej prekážke a riešime vzniknutý problém. Všetko v uvoľnenej atmosfére, aj sa nasmejeme.“ Dodáva, že počas workshopov videl väčšie zanietenie u mladších ročníkov ako u deviatakov. „Záujem u mladších by sme mali podchytiť, aby sa deti technickej doby v budúcnosti nestratili.“„Je dôležité, aby deti programovali,“ myslí si tiež učiteľka informatiky Anna Holická z Evanjelického lýcea v Bratislave. „Keď sa pozriete okolo seba, tak v každom zamestnaní potrebujete počítač. Už to nie je len Office, ktorý človek musí ovládať, ale je to aj algoritmické myslenie a logika, ktoré by mal človek rozvíjať. A pri rozhodovaní, napríklad keď budú školáci manažérmi, sa im tiež zídu tieto znalosti, porozumejú tak svojim programátorom. Jednoducho základy programovania by malo mať každé dieťa.“ Pedagogička sa do EU Code Week zapojila prvýkrát. V Klube učiteľov informatiky sa totiž dozvedela, že programovací jazyk Scratch je modernejší a viac deti baví ako iné programovacie jazyky. „Tak som sa teda prišla pozrieť ako na tento programovací jazyk moji žiaci zareagujú. Vidím, že deti baví, že konkrétne vidia pri programovaní postavičku, vedia ju nasmerovať kam ísť... Skôr v nižších ročníkoch by sme ho na hodinách mohli používať...“

Naša škola programovania Learn2Code je aj ambasádorom EU Code Week na Slovensku. Sme radi, že okrem detí sa aj učitelia informatiky na školách inšpirovali prácou s programovacím jazykom Scratch či prácou s robotmi Ozobotmi. Vieme, že Scratch sa dnes používa aj na niektorých základných školách, ale je to vždy zatiaľ skôr o iniciatíve aktívnych učiteľov. Naším cieľom by malo byť, aby sme k IT vzdelávaniu pristupovali systematicky a snažili sa deti viesť v duchu najnovších trendov.