Milí priatelia, ďakujeme veľmi pekne za vašu podporu, aj vďaka ktorej môžeme tešiť našich seniorov po celom Slovensku. Prinášame vám prehľad, čo všetko v rámci programu Smiech nepozná vek naše občianske združenie realizuje – ako zistíte, nie je toho málo :-) Prinášame vám rok 2018 v číslach. Veríme, že ste do nového roka vykročili správnou nohou a budete mať veľa dôvodov na úsmev.

Aký bol teda rok 2018 v programe Smiech nepozná vek a čo všetko sa podarilo?


Smiech nepozná vek
Chýba ešte 2 406,78 €

Smiech nepozná vek

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Mnohí si myslia, že klauni sú iba pre deti a zdravotní klauni chodia do nemocníc len za tými najmenšími. Ale nie je to úplná pravda. Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors už sedem rokov navštevujú aj seniorov v nemocniciach a v zariadeniach pre seniorov. Aj dieťa, aj starší človek sa potrebujú zasmiať, potešiť, zažiť vtipnú situáciu. Zvlášť vo chvíľach, keď im nie je práve najlepšie, prežívajú bolesti, samotu, smútok. Keď ich navštívia klauni, mnohokrát sa deti aj seniori smejú na to istom. Pre deti možno nie je ľudský kontakt taký vzácny ako pre seniorov, lebo ho majú dostatok. Od seniorov si klauni často pýtajú radu. „Veľa vedia, veľa zažili, no už veľmi nemajú možnosť sa o to podeliť,“ myslí si zdravotná klaunka.

V roku 2018 sme zrealizovali 304 seniorských klauniád.

"Dnešná návšteva Vašich skvelých ľudí u nás v zariadení mala veľký úspech. Neskutočne ťažko sa mi hľadajú slová, ktorými by sa dalo vyjadriť, akú úžasnú prácu vykonávate všetci. Klaunom Oľge a Antonovi patrí predovšetkým naozaj veľmi veľké ďakujeme. Naše babičky a deduškovia nemohli od radosti ani späť, toľko úsmevov za takú chvíľku a šťastné tváričky, sme naozaj dávno nevideli.
ĎAKUJEME za možnosť vyskúšať niečo nové v našom zariadení, čo stojí naozaj za to. To čo robíte je skvelé a úžasné. Prajem, aby sa Vám darilo a dúfam, že ešte dostaneme príležitosť sa stretnúť."
Adriána Orságová Senior Modrová

Navštívili sme 66 seniorských zariadení po celom Slovensku. Z toho 28 zariadení navštevujeme pravidelne.

"Vyslovujem Vám i celej organizácii ČERVENÝ NOS Clowndoctors úprimné poďakovanie v mene všetkých mojich spolupracovníkov i klientov nášho zariadenia za návštevu Vašich kolegov.
Vytvorili pokojnú a láskyplnú atmosféru v celom zariadení. Radosť a pokoj bolo vidieť predovšetkým na tvárach našich klientov za čo Vám všetkým ešte raz srdečne ďakujeme.
Robíte úžasnú vec, ktorá pomáha chorým a starým ľuďom prostredníctvom humoru a smiechu prežívať neľahké životné obdobie."
Mgr. Gabriela Kopčajová (Galanta)

Tento rok sme spustili nový program Varieté, o ktorom sme vám písali v blogu tu. Počas dvoch dní zdravotní klauni so seniormi nacvičili hudobné a tanečné čísla, na tretí deň sa klienti predstavili v záverečnom vystúpení. Účinkovali všetci, ktorí mali záujem a chuť.

"Touto cestou by sme radi prejavili veľké ,,ĎAKUJEM" v mene celého vedenia a personálu, klientov, príbuzných klientov za milé stretnutie s Vašimi zdravotnými klaunmi z Občianskeho združenia Červený nos. Rozveselili celé naše zariadenie, ich návšteva bola príjemným spestrením každodenného stereotypu. Seniori, ktorí bývajú za normálnych okolností apatickí, zrazu začali reagovať a usmievali sa, niektorí aj prehovorili pár slov. Sú zázrační, ich terapia je účinná. V našom zariadení sa snažíme formou aktivít spríjemňovať život seniorov, ale nedokážeme vytvoriť takú výnimočnú atmosféru. Ku každému seniorovi pristupovali individuálne, láskavo, s úsmevom a prípadne aj pohladením – personálu sa tisli do očí slzy, bolo to dojímavé pozorovanie. Svojim prístupom nás presvedčili o svojej profesionalite.
Máme spoločné jedno želanie – PRÍDITE NA NÁVŠTEVU ZNOVA!!!"
Mgr.Denisa Podhorová manažérka Senior Care Kaskády

Okrem klauniád sme zorganizovali 8 zážitkových workshopov pre personál pracujúci so seniormi. Vstať z postele, naliať si pohár vody, prejsť na toaletu... Pre nás sú to maličkosti, pre mnohých seniorov každodenné boje. Skúsili sme sa na chvíľu vcítiť do ich kože. O tom, ako taký zážitkový worshop vyzerá, sme vám písali tu.

"Svojou návštevou nás poctili Katka a Olinka. Priniesli k nám do Jesénie obrovskú radosť, úsmev, energiu, empatiu, nehu a dojatie. Na chvíľu nič nebolelo, domov a blízki nechýbali, samota neťažila. Tancovali, rozosmiali a rozospievali nás. Bolo to nezabudnuteľné stretnutie, ktoré nám v srdiečkach zostane veľmi dlho.
Terapia smiechom účinne zafungovala na nás všetkých, klientov aj zamestnancov. Patrí Vám veľká vďaka ! Dúfame a veríme, že sa niekedy u nás v Skalici znova stretneme. Sme vďační a nadšení, že ste si na nás našli čas a toto všetko sme mohli spolu prežiť."
PhDr. Martina Štepanovská, PhD., riaditeľka zariadenie pre seniorov a JESÉNIA

Aktuálne pôsobí v programe Smiech nepozná vek 27 zdravotných klaunov vo všetkých regiónoch Slovenska. Naši zdravotní klauni sa celoročne vzdelávajú – špeciálni zdravotní klauni pre seniorov absolvovali minulý rok 3 medzinárodné workshopy a 7 koučingov v rámci Slovenska.

"Chceli by sme sa Vám touto cestou veľmi pekne poďakovať za spoluprácu a za to, že medzi našich obyvateľov na lôžkovom oddelení prišli klauni, ktorí spríjemnili chvíle našim ležiacim obyvateľom. Bolo to fantastické. Mali so sebou gitarky a každému obyvateľovi zahrali. Venovali sa každému klientovi osobitne. Boli veľmi milí a empatickí, presne vedeli, akým spôsobom majú jednotlivých obyvateľov potešiť. Všetci reagovali veľmi dobre. Vyvolali toľko pozitívnej energie, že vydržala aj po ich odchode. Priniesli obyvateľom potešenie a hlboký emotívny zážitok. Veľmi nás teší, že k nám prišli a veríme, že budúci rok ich privítame opäť."
Lýdia Ďurajová, Domov pri kríži 26
"Darovať úsmev, darovať radosť, darovať nádej, darovať čas, darovať lásku... Ďakujem „Červeným nosom", klaunom Klárke a Emilovi, že toto všetko nám počas svojej návštevy darovali v našom zariadení. Prišli ako slniečka a svojím nákazlivým smiechom a krásnym spevom vniesli svetlo do izieb, aj duší našich prijímateľov a na ich tvárach vyčarili nádherné úsmevy. Naozaj platí, že úsmev je lacnejší ako elektrina a dáva viacej svetla. Ďakujeme za ich obetavú a náročnú prácu a už teraz sa všetci tešíme na ich ďalšiu návštevu."
Mgr. Anna Smolko, ZSS Nestor o.z.

Ešte raz srdečná vďaka za vašu podporu. Budeme vďační, keď s nami zostanete aj naďalej a budeme môcť prinášať smiech aj tým skôr narodeným - pretože smiech nepozná vek!

Vaši zdravotní klauni.