Milý náš darca! Aj vďaka Vášmu príspevku sme v roku 2018 mohli pomáhať oravským rodinám v náročných životných situáciách zvyšovať svoju sebestačnosť a hľadať pre nich nové cesty a možnosti, ako posúvať svoj život vpred!

Váš príspevok nám pomohol:

  • Pestovať spolu s rodinami zeleninu, ktorú sami spracovávali alebo predávali ďalej

Sebestačné oravské rodiny
Chýba ešte 2 302,31 €

Sebestačné oravské rodiny

Misia mladých

Deti prišli o otca, matky o manžela ako živiteľa rodiny vinou choroby alebo úrazu. Mnohé rodiny v oravskom regióne sa tak ocitli v náročnej životnej situácii a vo finančných ťažkostiach. S pomocou občianskeho združenia Misia mladých sa učia sebestačnosti. Bezplatným darovaním hospodárskych zvierat, ovocných stromčekov, semien plodovej, listovej a koreňovej zeleniny môžete pomôcť týmto rodinám v samostatnom hospodárení a zvyšovaní sebestačnosti aj vy. Súčasťou pomoci je aj vzdelávanie matiek a detí z týchto rodín v oblasti spracovania produktov zo zeleniny a ovocia, zberu, využívania a poznania byliniek.

  • Zorganizovať zbery ovocia spolu s rodinami v náročných životných situáciách

  • Učiť deti a mamy variť, piecť a zavárať lacno, chutne a zdravo

  • Založiť rodinám v núdzi chovy hospodárskych zvierat

A za celoročnú spoluprácu na aktivitách sme vďaka sponzorom mohli rodiny na vianočnom stretnutí odmeniť zaujímavými a praktickými darčekmi.

V našej činnosti pokračujeme aj v roku 2019.

Okrem pestovania, chovu domácich zvierat, zakladania sadov ovocných stromov a kríkov, zberov ovocia, varenia, zavárania, pečenia plánujeme:

  • Venovať sa pestovaniu netradičných byliniek v črepníkoch, ktoré budú určené na využívanie rodinami aj ich ďalší predaj.
  • V spolupráci s partnerom zriadiť vlastnú výrobňu zdravých a chutných zeleninových koláčov. Na prevádzke sa budú môcť zamestnať matky z rodín, ktorým pomáhame.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu a príspevky.