Počas Neslýchaného karnevalu sa spolu zabavili malí aj veľkí uškoví hrdinovia!

1.3.2018 sme sa spojili so ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave, a vytvorili spolu krásne
karnevalové popoludnie pre našich malých uškových hrdinov.


Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 479,77 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.


Čakala nás prehliadka masiek, kreatívne dielničky,
tombola, chutné občerstvenie, príjemná zábava a
pre väčšie deti bola pripravená aj diskotéka.

Všetkým malým aj veľkým hrdinom sa veľmi páčilo a
my v OZ Nepočujúce Dieťa sa už teraz tešíme
na ďalšie vydarené spoločné akcie. :)


Srdečne ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, Nadácii pre deti Slovenska , Hodine Deťom a Nadácii Tesco za podporu tohto podujatia a AdamoviKováčovi za krásne fotografie.


Veľké ĎAKUJEME tiež patrí famóznemu kolektívu organizátorov , pedagógov zo ZŠI Drotárska a našim dobrovoľníčkam .Viac fotiek nájdete na našom facebooku : NepocujuceDieta.sk
https://www.facebook.com/pg/nepocujucedieta/photos/?tab=album&album_id=920537531455940