Počas Neslýchaného karnevalu sa spolu zabavili malí aj veľkí uškoví hrdinovia!

1.3.2018 sme sa spojili so ZŠ s MŠ pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave, a vytvorili spolu krásne
karnevalové popoludnie pre našich malých uškových hrdinov.


Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí
Chýba ešte 6 825,08 €

Sprievodca pre rodičov nepočujúcich detí

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Ich potenciál sa plne neprejaví. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby im vedeli pomôcť včas.


Čakala nás prehliadka masiek, kreatívne dielničky,
tombola, chutné občerstvenie, príjemná zábava a
pre väčšie deti bola pripravená aj diskotéka.

Všetkým malým aj veľkým hrdinom sa veľmi páčilo a
my v OZ Nepočujúce Dieťa sa už teraz tešíme
na ďalšie vydarené spoločné akcie. :)


Srdečne ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, Nadácii pre deti Slovenska , Hodine Deťom a Nadácii Tesco za podporu tohto podujatia a AdamoviKováčovi za krásne fotografie.


Veľké ĎAKUJEME tiež patrí famóznemu kolektívu organizátorov , pedagógov zo ZŠI Drotárska a našim dobrovoľníčkam .Viac fotiek nájdete na našom facebooku : NepocujuceDieta.sk
https://www.facebook.com/pg/nepocujucedieta/photos/?tab=album&album_id=920537531455940