Záchranné akcie v horách sú náročné. Každoročne sa potýkame so stovkami zranení, ošetrení, pátraní a transportov. Ročne to znamená asi 2000 zásahov. Hory sú však nevyspitateľné. Stáva sa, že úrazy sa dejú aj na miestach so zlou dostupnosťou. Jediný prístroj – LUCAS dokáže skvalitniť našu prácu a zvýšiť šance na prežitie bez následkov.

Pri zastavení krvného obehu a dýchania je nutné , aby svedkovia danej udalosti okamžite rozpoznali daný stav a začali poskytovať prvú pomoc a zahájili KPR /Kardiopulmonálnu resuscitáciu /, kompresie hrudníka a dýchanie s postihnutým. Najdôležitejšia činnosť sú kompresie hrudníka, ktoré nám zabezpečujú krvný obeh postihnutého. Čím menej ich prerušujeme, tým je to lepšie pre záchranu života pacienta. Správne kompresie hrudníka sa musia vykonávať na tvrdej podložke. Nedajú sa vykonávať počas transportu pacienta a sú po určitom čase fyzický náročné, čo si vyžaduje striedanie záchranárov, čo spôsobuje nesprávne vykonávanie kompresií.

Zachráňme viac životov v horách
Chýba ešte 530,32 €

Zachráňme viac životov v horách

Asociácia horských záchranárov

Pri záchranných akciách v horách záchranári bojujú o to najcennejšie, o zdravie človeka a často aj o jeho život. Pomoc je zameraná predovšetkým na rýchlu a spoľahlivú dopravu do bezpečia, k lekárovi či do nemocnice. Pomôžte zachraňovať životy.

Tieto komplikácie dokážeme odstrániť pomocou mechanického prístroja na kompresie hrudníka. Je to prístroj, ktorý je napájaný vymeniteľnou elektrickou batériou. Po aplikácii na pacienta nám podľa presne nastavených parametrov pravidelne a správne dokáže zabezpečiť neustále kompresie hrudníka pacienta. Pri záchrane v horskom prostredí , kde je komplikovaný transport pacienta ,tento prístroj, dokáže komprimovať hrudník aj počas transportu. Zvláštnu kapitolu tvoria ťažko podchladení pacienti, ktorí si vyžadujú náročnú liečbu na špecializovanom pracovisku s mimotelovým obehom ECMO . Transport pacienta na takéto pracovisko a následná liečba si vyžaduje neustálu KPR a môže to trvať aj niekoľko hodín. Nie je v ľudských silách a to fyzických, ako aj technických, zabezpečiť neustále kompresie hrudníka počas transportu a následnej liečby pacienta bez tohto prístroja a tak im dať šancu na prežitie.

Aj váš dar môže pomôcť zachraňovať životy v horách.