Rok 2018 priniesol prelomové momenty aj do Generácie 3.0. Ďakujeme, že ste pri tom boli s nami.

Uplynulých dvanásť mesiacov sme v Generácii 3.0 pilne pracovali na tom, aby sme program čo najlepšie a najefektívnejšie nastavili tak, aby sme naplnili náš dlhodobý cieľ – zasiahnuť inovatívnymi vzdelávacími prístupmi aspoň 15 000 učiteľov.

Ďakujeme vám – našim darcom, ktorí ste nám v minulom roku venovali 7 535,04 eur. Vaša podpora pre nás znamená nesmierne veľa – predovšetkým nám dodáva energiu a chuť neustále napredovať.

Generácia 3.0
Chýba ešte 8 348,7 €

Generácia 3.0

Nadácia Pontis

Aj na Slovensku môžeme mať deti, ktoré chodia do školy s radosťou. Pomôžte nám šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré robia z učenia potešenie a rozvíjajú u detí a mladých ľudí zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Vďaka vašim darom nebudú len pasívnymi prijímateľmi vedomostí, ale získajú šancu naplno rozvinúť svoj potenciál.

Čo sa nám podarilo

Nový rok sme otvorili spoločne s našou zahraničnou aj domácou poradnou radou a s ďalšími odborníkmi na vzdelávanie. Radili sme sa, čo by malo byť pre Generáciu v roku 2018 kľúčové.

Zároveň sa nám vďaka štedrosti umelca Roberta Hromca podarilo zorganizovať dobročinnú aukciu, v ktorej sme vydražili nultý kus unikátneho kabinetu SILENZIO v prospech Generácie 3.0.

V januári sme tiež vyhlásili 2. ročník Ceny Generácia 3.0, do ktorého sa prihlásilo 68 vzdelávacích prístupov. Z nich odborné komisie vybrali 14 finalistov. Päť víťazných projektov sme spoznali začiatkom mája na rovnomennom podujatí.

Rozbehli sme MentorExpres: akcelerátor Generácie 3.0

S finalistami ceny z oboch ročníkov sme zorganizovali dvojdňové podujatie Labák: bootcamp Generácie 3.0, na ktorom spolu s odborníkmi hľadali cesty, ako svoje inovatívne projekty šíriť do ďalších škôl.

„Dostali sme veľa skvelých rád, ako docieliť, aby sa do našich súťaží zapájalo viacej detí, a ako nadviazať spoluprácu s učiteľmi, ktorí žiakov pripravujú."

Martin Chudjak, Turnaj mladých fyzikov, víťaz Ceny Generácia 3.0, 2018

„Stretli sme sa s viacerými zaujímavými názormi, ktoré nám presnejšie povedali, kde sú problémové body a na čo by sme sa mohli zamerať."

Petra Kotuliaková, Aj Ty v IT, finalista Ceny Generácia 3.0, 2017

„Úprimne verím, že niektoré metódy, ktoré sa používajú napr. pri marketingu produktov, sú použiteľné aj pri zavádzaní nových metód vyučovania."

Martina Králová, mentorka, Sväg to Go

„Vidieť, aké skvelé veci sa na Slovensku vo vzdelávaní dejú, je pre ľudí z biznisu, ktorí sa s tým každodenne nestretávajú, extrémne obohacujúce."

Peter Kolesár, mentor, Neulogy

Tí najlepší dostali pozvánku do MentorExpresu: akcelerátora Generácie 3.0. Spoločne s mentormi z biznisu sa od septembra do decembra pripravovali na šírenie do ďalších škôl po celom Slovensku. Účastníci označili akcelerátor za prelomový moment pre ich projekty, hovorili o úžasnej podpore mentorov, ktorá bude v niektorých prípadoch trvať aj naďalej, či o zmene zmýšľania, vďaka ktorej dokážu projekty posúvať stále ďalej.


Pribudli nové EDUpointy

V septembri pribudli v Bratislave a v Košiciach nové EDUpointy – miesta inšpirácie pre riaditeľov, učiteľov, ale aj širokú verejnosť, ktorú zaujíma lepšie vzdelávanie. Spoločne s EDUpointom vo Zvolene sa tak uskutočnilo 21 školení a workshopov.

Upravili sme dizajn sledovania dopadu

Počas roka sme tiež pracovali na čo najlepšom nastavení sledovania dopadu víťazných projektov. Spoločne s Andrejom Salnerom, odborníkom na meranie dopadu, sme stratégiu hodnotenia výsledkov upravili tak, aby sme získali odpovede na tri základné otázky:

1. Je vzdelávací prístup účinný?

2. Je vzdelávací prístup šíriteľný?

3. Aké sú ponaučenia pre ďalšie šírenie, resp. hodnotiace a výskumné aktivity?

V roku 2019 nás čaká stabilizovanie programu Generácia 3.0. V januári opäť otvoríme výzvu pre nové vzdelávacie projekty, nepôjde však len o ich oceňovanie. Budeme hľadať projekty, ktoré sa rozhodnú s nami prejsť ročným cyklom Generácie 3.0. Jeho výsledkom je vzdelávací prístup pripravený na šírenie do ďalších škôl.