Do Dobrej aukcie, ktorej cieľom je vyzbierať financie na vznik Prvého detského audiocentra na Slovensku, svoje osobné predmety venovali hokejisti Marián Hossa, Tomáš Tatar, futbalisti Martin Škrtel, Juraj Kucka, strelkyňa Danka Barteková a triatlonista Richard Varga. Ďakujeme.

Harmonogram plánovaných aukcií na podporu vzniku Prvého detského audiocentra, ktoré má slúžiť na zachytenie porúch sluchu aj u niekoľkomesačných detí:

 • Marián Hossa: hokejista - dres (vydražené za 500 eur)
 • (Dražba: od 2. septembra 2015, 9:00 hod. do 8. septembra 2015, 24:00 hod.)
 • Tomáš Tatar: hokejista - hokejka (vydražené za 355 eur)
 • (Dražba: od 9. septembra 2015, 9:00 hod. do 15. septembra 2015, 24:00 hod.)
 • Martin Škrtel: futbalista - dres Liverpoolu (vydražené za 537 eur)
 • (Dražba: od 16. septembra 2015, 9:00 hod. do 22. septembra 2015, 24:00 hod.)
 • Juraj Kucka: futbalista – dres Janova (vydražené za 300 eur)
 • (Dražba: od 23. septembra 2015, 9:00 hod. do 29. septembra 2015, 24:00 hod.)
 • Danka Barteková: strelkyňa – podpísaná strelecká vesta
 • (Dražbu pripravujeme v decembri 2015)
 • Richard Varga: triatlonista – čiapka, okuliare a dres
 • (Dražbu pripravujeme v decembri 2015)

Ďakujeme, že nám chcete pomôcť!

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom
Chýba ešte 6 478,91 €

Nepočujúce dieťa - pomôžme rodičom rozumieť svojim deťom

NepocujuceDieta.sk

Pre nepočujúce deti je v stávke veľa - ak nikdy nepočuli, bude pre ne skoro nemožné vedieť hovoriť či čítať s porozumením. Celý počujúci svet im ostane zatvorený. Nemusí to tak byť. Pomôžme ich rodičom, aby s nimi vedeli komunikovať a pomôcť im včas.

Na Slovensku sa ročne narodí približne 200 detí so sluchovým postihnutím. Ak rodičia chcú, aby ich dieťa absolvovalo vyšetrenie sluchu ešte v ranom štádiu, musia vycestovať do susednej Českej republiky. V súčasnosti na Slovensku totiž nemáme potrebné technické vybavenie, ani potrebných odborníkov. Včasnou diagnostikou a správnou liečbou porúch sluchu možno pritom zabezpečiť aj nepočujúcim deťom šancu na kvalitný, plnohodnotný život.

Portál DobraKrajina.sk preto pripravil verejnú dražbu predmetov, ktoré na tento účel venovali známi športovci. Výťažok z nej poputuje na vytvorenie Prvého detského audiocentra Prof. Janky Jakubíkovej, CSc. na Slovensku v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici, ktoré bude slúžiť celému Slovensku.

Podporiť zriadenie prvého detského audiocentra môžete aj nezávisle od Dobrej aukcie ľubovoľným príspevkom pre projekt Nepočujem, ale rozprávať môžem alebo zaslaním SMS v hodnote 5 eur na číslo 834.

Dobrú aukciu organizuje OZ NepocujuceDieta.sk v spolupráci s Nadáciou Pontis. Jej realizáciu podporili v zastúpení športovcov i Slovenský olympijsky výbor a Nadácia Stars&Friends.