Robili sme veľmi rôzne veci, ale s 1 cieľom, aby deti vyrastali v bezpečnejších vzťahoch – vo svojich rodinách, komunitách, školách...

I. Pomáhali sme rodinám v ohrození

250 rodinám, v ktorých žije viac ako 450 detí sme pomáhali riešiť rôzne situácie, ktoré ohrozujú ich stabilitu a bezpečie, pretože chceme, aby deti mohli vyrastať so svojimi rodičmi a súrodencami, pokiaľ je to pre dieťa dobré riešenie.

Len detstvo prežité v rodine je naozajstné detstvo
Chýba ešte 4 560 €

Len detstvo prežité v rodine je naozajstné detstvo

Návrat

V Návrate pracujeme s rodinami, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a hrozí, že deti budú umiestnené do detského domova. Náš dlhodobý cieľ je pomôcť upraviť a obnoviť rodinné a sociálne pomery dieťaťa, aby mohlo vyrastať vo svojej rodine v bezpečí. Môžete prispieť k tomu, aby sme mohli rodinám ušiť pomoc a podporu na mieru. Lebo pomáhať deťom znamená pomáhať ich rodičom.

V akých situáciách potrebovali našu pomoc, sociálne poradenstvo alebo sprevádzanie?


●Takmer všetky rodiny trápili finančné problémy, dlžoby alebo exekúcie.

●Veľa rodičov si nedokázalo nájsť alebo udržať prácu z rôznych dôvodov, niekedy osobných, inokedy sociálnych – žili vo vylúčenej komunite, na vidieku ďaleko od pracovných možností, zažívali diskrimináciu kvôli etnickému pôvodu.

●Niektorým rodinám hrozila strata bývania, pretože vlastné bývanie si nedokážu zabezpečiť a situácia v podnájme alebo ubytovniach je vždy neistá, chýbajú nájomné byty, ktoré by vytvárali možnosť stabilného domova pre chudobnejšie ale zodpovedné rodiny.

●Rodičia často bez dobrých vzorov z vlastného detstva potrebovali poradiť v rôznych výchovných situáciách alebo podporiť v tom, ako si vytvoriť s deťmi pevný a láskavý vzťah. Špecifické situácie sme riešili v rodinách s postihnutým dieťaťom alebo viacdetných rodinách.

●Niektorí rodičia, ktorých deti sú umiestnené v Centre pre deti a rodinu alebo pestúnskej rodine s nimi chceli udržovať kontakt alebo vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli vrátiť naspäť. Často sme ich pripravovali na stretnutie s deťmi a ich náhradnými rodičmi alebo sme ich pri stretnutí sprevádzali.

●Rodiny, kde je rodič vo výkone trestu

●Venovali sme sa aj sprevádzaniu dobrovoľníkov, ktorí chodili do niektorých pôrodníc a venovali tam svoj čas a láskavú náruč bábätkám, ktoré tam opustili maminy.

●Minulý rok sme v záujme detí poradensky pracovali aj s rodinami v rozvodovej a porozvodovej situácii, pomáhali sme nastaviť bezpečný kontakt dieťaťa s rodičmi a sprevádzali sme deti pri kontakte s rodičmi, ktorí mali sudcom nariadení dohľad. Snažili sme sa pripraviť na tieto situácie deti aj rodičov a byť im v tom oporou, aby čas strávený s dieťaťom bol pre všetkých, ale hlavne pre dieťa pozitívny.


II. Podporovali sme náhradné rodiny

Viac ako 400 súčasných alebo budúcich náhradných rodín sme podporili poradenstvom, rôznymi službami a terapiami pre deti, pretože vieme, že „iba láska nestačí". Ak majú náhradní rodičia doplniť opustenému dieťaťu to, čo mu chýba a aby z neho vyrástol zrelý dospelý schopný pracovať a vytvárať si hlboké vzťahy, založiť si rodinu a starať sa o ňu, mali by sa z nich stať terapeutickí rodičia. Väčšinou k tomu potrebujú informácie a rôzne podporné služby.

Aké služby u nás využívali náhradné rodiny?


●Absolvovali prípravu na náhradné rodičovstvo

●Využili dlhodobé odborné poradenstvo

●Sprevádzali sme ich v prvých mesiacoch po prijatí dieťaťa, aby sa čím skôr vytvorilo pripútanie dieťaťa

●Stretávali sa na Kluboch náhradných rodín a kluboch rodičov s maličkými deťmi

●Písali nám desiatky otázok do online poradne a volali nám denne na Infolinku nielen o adopcii, kde mohli dostať odpovede na základné otázky záujemcovia o adopciu, ale aj odborné poradenstvo náhradní rodičia, ktorí potrebovali poradiť v nejakej výchovnej situácii.

●Mnohým rodinám pomohla odľahčovacia služba, „odľahčovač" – vyškolený dobrovoľník si vytvoril vzťah s konkrétnou rodinou, kam pravidelne chodil a venoval sa deťom, aby náhradní rodičia mohli vypnúť, budovať svoj partnerský vzťah, venovať sa svojmu rozvoju, ísť na liečenie,... a boli si istí, že ich dieťa je v dobrých rukách človeka, ktorého už dobre pozná a cíti sa s ním bezpečne.

●Zúčastnili sa na víkendových pobytoch, kde sa spája vzdelávanie, relax ale aj hodiny individuálneho poradenstva, kým deťom sa venujú obetaví dobrovoľníci.

●Využili naše terapeutické programy:

opráca so životnou históriou, ktorá pomáha, aby dieťa prijalo svoj príbeh a vnímalo v ňom pozitívne veci

o dotyková terapia, ktorá pomáha vytvoriť blízkosť medzi rodičom a dieťaťom

o terapiu hrou alebo filiálnu terapiu, ktoré pomáhajú rodičovi porozumieť dieťaťu a deťom vyjadriť a zvládnuť svoje emócie

o a mnoho iných programov, pretože stále objavujeme a overujeme nové spôsoby, ako pomôcť dobrému vzťahu medzi dieťaťom a jeho najbližšími


III. Vzdelávali sme odborníkov aj rodičov

Naše nadobudnuté know-how sme šírili ďalej, pretože nás je málo, ale ľudí, ktorí môžu zlepšovať život detí, ktoré zažili v živote opustenie, neprijatie, samotu a bolesť je veľa. Teší nás, že takmer 250 sociálnych pracovníkov, psychológov, vychovávateľov z rôznych organizácií využilo naše semináre, workshopy a tréningy. A pridalo sa aj veľa náhradných rodičov, ktorí sa popri starostlivosti o rodinu chcú učiť, ako sa dostať bližšie k svojim prijatým deťom.

V akých témach sme vzdelávali?

●Vyškolili sme nových lektorov Terapie dotykom, ktorí nielen ovládajú metódu, ale už ju môžu učiť ďalších.

●Sociálni pracovníci z rôznych organizácií sa na našom seminári Sociálna diagnostika učili interaktívnym spôsobom ako lepšie porozumieť rodine, ktorá má široké spektrum problémov a ako vyhodnotiť vážnosť situácie pre bezpečie detí.

●Desiatky učiteľov sa na rôznych seminároch a workshopoch dozvedali, čo potrebujú deti z náhradných rodín a rodín v ohrození, aby sa v škole cítili dobre a mohli sa učiť. Vydali sme pre nich aj prepracovanú publikáciu Školák z náhradnej rodiny a vyrobili webstránku skola.navrat.sk s titulkou Učiteľ a dieťa s ťažkým životným príbehom. Aktivity zamerané na učiteľov sme realizovali aj s podporou Nadácie Orange v rámci projektu Dieťa v bezpečí.

●Kolegovia z Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice a Bratislavy viedli ďalšie semináre a workshopy o Attachmente - Vzťahovej väzbe, o špecifikách detí s fetálnym alkoholovým syndrómom, ktorých matky v tehotenstve pili alkohol, o tom, ako budovať vzťah s dieťaťom s využitím hry, čítania rozprávok a terapeutických príbehov,...

●Natočili sme seriál videoprednášok O vzťahoch, ktoré nás určujú – seriál o tom, ako vzťah s rodičmi v ranom detstve určuje naše vzťahy na celý život, ale aj o tom, že aj v neskoršom detstve aj v dospelosti sa dá stále niečo urobiť pre dieťa, ktorého vzťah s rodičmi bol vážne narušený. Prednášala odborníčka na túto tému Zuzana Zimová. Videoseriál je súčasťou webstránky vztahovavazba.navrat.sk, ktorú sme vytvorili aj vďaka výraznej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.


IV. Lobbying a advokácia

Okrem uvedených aktivít máme kolegov, ktorí stále sledujú, ako sa vyvíja tvorba legislatívy v oblasti rodinného práva a sociálno-právnej ochrany detí a pripomienkujú návrhy, vyvíjajú lobbyingové aktivity, aby boli chladné zákony aj bežná prax stále viac citlivé k potrebám detí.


Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste našu prácu pre opustené deti podporili svojimi darmi, mohli sme vďaka tomu byť tam, kde sme videli, že je to treba. Prosím, stojte pri nás naďalej. Chceme pokračovať a nenechať žiadnu rodinu v štichu kvôli nedostatku peňazí.


Ľubica Vyhnánková,
komunikácia s verejnosťou a fundraising