V Pontise máme programy, prostredníctvom ktorých umožňujeme firmám expertne pomáhať neziskovkám s rôznym spektrom potrieb. Jednou z týchto aktivít je podujatie Pro Bono Maratón, na ktorom každoročne oslavujeme firemnú pro bono kultúru. Ide o jednodňový event v štýle hackatonu - je adrenalínový, vyprodukuje sa na ňom veľa dobra, nadviažu sa silné, často dlhotrvajúce vzťahy medzi sektormi a stretnú sa na ňom ľudia nie(len) kvôli networkingu, ale preto, že majú záujem zmeniť Slovensko k lepšiemu. Advokáti aj tento rok na maratóne nechýbali.

Advokáti Pro Bono
Chýba už len 962 €

Advokáti Pro Bono

Nadácia Pontis

Už šiesty rok rozvíjame spoluprácu advokátov s ľuďmi a iniciatívami, ktoré potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť. Právo dokáže robiť spoločnosť spravodlivejšou, chráni záujmy slabších a zabezpečuje jeden meter pre všetkých. Pre tých, ktorí si nevedia dovoliť prístup k právnym službám sú tu naši členovia – vyše 60 advokátov pomohlo už viac ako 160 neziskovým organizáciám. Pomôžte nám šíriť kultúru pro bono a posilniť férovosť v spoločnosti či právne povedomie neziskového sektora všeobecne.

Popis problému

Inštitút finančnej politiky, analytický útvar Ministerstva financií, vypracoval v roku 2015 pre združenie Odyseus pro bono analýzu efektívnosti programu výmeny injekčných striekačiek. Analýza ukázala, že benefity programu prevyšujú náklady pre štát až 2,9 krát. Napriek tejto štúdii a iným advokačným aktivitám organizácií pracujúcich s touto cieľovou skupinou, tzv. „harmreduction" služby nie sú systematicky financované a počet organizácii, ktoré ich poskytujú neustále ubúda.

Na čom odborníci pracovali?

Po prvýkrát sme na Pro Bono Maratóne spojili v jednom tíme odborníkov z viacerých firiem, aby spoločne vypracovali pre OZ Odyseus stratégiu a akčný plán advokačnej kampane na zabezpečenie štátneho financovania týchto služieb na Slovensku. Experti z advokátskej kancelárie Bnt attorneys-at-law, konzultingovej firmy v oblasti verejnej správy s názvom Fipra, a odborníci z Inštitútu finančnej politiky budú s OZ Odyseus pokračovať v spolupráci až do začiatku kampane, ktorá je plánovaná na jeseň tohto roku.

Tímy expertov opustili v tento deň svoje pracovné priestory, aby poskytli know-how vybraným neziskovkám aj v oblastiach:

  • komunikácie,
  • biznis stratégie,
  • architektúry,
  • IT.

Tento ročník sme sa navyše nezamerali na pomoc neziskovkám ako takým, ale na riešenia spoločenských a iných problémov, ktorým sa venujú vybraní odborníci z neziskového sektora. Posvietili sme si na témy ako:

  • vzdelávanie,
  • extrémizmus,
  • sociálne začlenenie,
  • efektívnosť hospodárenia verejnej správy,
  • neziskový sektor v Rusku.

O konkrétnych spoluprácach a čo všetko sa na Pro Bono Maratóne v roku 2017 podarilo sa dozviete tu:

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/firmy-sa-pretekali-v-systemovych-zmenach/2398