Rok 2015 je vraj rokom kozy - pre istotu si teda aspoň jednu zadovážte, prípadne darujte, nech sa ten rok poriadne vydarí! :))

Rok 2015 je vraj rokom kozy - pre istotu si teda aspoň jednu zadovážte, prípadne darujte, nech sa ten rok poriadne vydarí! :))

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey
Chýba ešte 1 700 €

Adoptujte si kozy a zachráňte orchidey

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

Adopciou kozy ochranárky podporíte obnovu vzácnych pasienkov a lúk

Ako sa stanete adoptívnym rodičom?

Po zaslaní príspevku v hodnote menej ako 30 EUR za rok:

  • pravidelné info o pastve vo vybranom chránenom území
  • možnosť zúčastniť sa 1 vybranej exkurzie organizovanej BROZ zameranej na pastvu v chránených územiach (3x ročne -Veľkolélsky ostrov, Biele Karpaty, NPR Devínska Kobyla)

Po zaslaní príspevku nad 30 EUR za rok:

  • pravidelné info o pastve vo vybranom chránenom území
  • adopčný certifikát s Vašim menom (po zaslaní Vašej poštovej adresy/možnosť vyzdvihnúť si priamo na exkurzii)
  • možnosť účasti na KAŽDEJ exkurzii organizovanej BROZ zameranej na pastvu v chránených územiach (3x ročne -Veľkolélsky ostrov, Biele Karpaty, NPR Devínska Kobyla)
  • Pravidelný darca (12 darov za rok) – tričko Adoptujte si kozy

Viac info na www.adoptujtesikozu.sk