V nedeľu budem mať 40 rokov. Viac ako fľaša vína či kvety by ma potešil dar na podporu projektu Omama. Založili sme ho s priateľmi, aby sme mohli dať šancu ľuďom v generačnej chudobe. Ďakujem! Vaša Olga.

Milí priatelia.

V nedeľu, 22.7. mám 40 rokov a pri tejto príležitosti by som vás chcela vyzvať k podpore projektu, na ktorom mi veľmi záleží. Ide o projekt Omama našej organizácie Cesta von. Založili sme ju s priateľmi, aby sme pomohli ľuďom v generačnej chudobe získať šancu na lepší život. Ľuďom, ako Sandra zo Zborova, ktorú som stretla na poslednom školení. Krásna, pokorná žena, ktorá číta vsetko, čo sa jej dostane do rúk a vedie k tomu aj svoje deti, aby raz mohli študovať a mať sa lepšie.

Sandra chce pre svoje deti to, čo chce každý rodič: aby jej deti nemuseli poznať hlad, chudobu a aby sa mohli vzdelávať. Náš projekt dáva šancu deťom vo veku 0-3 rokov vyrovnať sa svojim rovesníkom, ktorí v živote nemusia čeliť toxickému stresu, spôsobenému generačnou chudobou. Z vášho príspevku môžeme zamestnať ženy ako Sandra, aby v chudobných komunitách po celom Slovensku mohli rozvíjať potenciál detí cielenými aktivitami v tom najmladšom veku, ktorý je kľúčový pre správny vývin mozgu. Preto ma veľmi poteší, ak namiesto fľaše vína či kvetov prispejte na projekt Omama.

Ďakujem!

Oľga