Pomoc Domu Nezábudka počas 24-hodinovky má hodnotu zlata. Je to sociálna rehabilitácia, výchova a terapie dieťaťu a mladému človeku s postihnutím, sila a nádej ich rodičovi. Veľmi to potrebujú, aby sme pri nich všetci stáli. Buďte pritom aj Vy. Vo štvrtok 24.8.2017.

Milí priatelia!

Dom Nezábudka denne navštevuje 47 detí a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Sme školou, škôlkou, klubom. Pre väčšinu detí sme jediný kolektív, ktorý môžu navštevovať. Vzdelávanie a výchova formou terapií so špecialistami a sociálne väzby v známom prostredí dokážu naše deti významne posúvať vpred. Sila kolektívu je nesmierna, socializované dieťa uľahčí rodičovi komplikovaný život. V kolektíve vznikajú priateľstvá, rozhovory, oslavy narodenín a ďalšia sociálna rehabilitácia s našimi zamestnancami. Deti a mladých učia, vychovávajú, alebo len jednoducho udržujú ich vnútornú spokojnosť a pocit šťastia. Naše rodinné stretnutia, výlety, rozhovory pomáhajú aj rodičom, ktorí veľmi pozitívne vnímajú, že patria do našej komunity "Nezábudkárov". V skupine je sila a v našej komunite si dodávajú silu aj rodiny navzájom. Zdieľajú svoje životné skúsenosti, poradia si a vedia, že nie sú so svojím problémom osamotení. Deti absolvujú aj prepotrebnú odbornú rehabilitáciu a masáže. Obľúbená muzikoterapia poskytuje hlboké zmyslové zážitky, arteterapia rozvíja kreativitu, sebahodnotenie. Snoezelen terapia stimuluje viaceré zmysly a pritom pomáha relaxovať, ale aj učiť sa. Vaša pomoc nám umožní tieto terapie realizovať. Kým sa o dieťa stará vychovávateľ, sociálny pracovník, pedagóg, logopéd, psychológ, opatrovateľka, odbremeníme aj rodičov znevýhodnených detí, lebo tieto rodiny sú veľmi viazané a čelia množstvu obmedzení. Ich život je silno ohraničený mantinelmi, ktoré určuje postihnutie dieťaťa.

Nezábudka
Chýba ešte 4 168,56 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Sociálna rehabilitácia, výchova a vzdelávanie ťažko zdravotne znevýhodnených detí je beh na veľmi dlhú trať. Tempo napredovania diktuje ich zdravotné obmedzenie a nedá sa urýchliť. Hľadanie alternatívnych ciest, vysoká kreativita učiteľa, vychovávateľa, sociálneho pracovníka, silno individuálny prístup, veľmi úzka spolupráca s rodičom, veľmi špecifické pomôcky. To sú základné piliere práce odborníkov v tejto oblasti. Potreby detí bohužiaľ ďaleko presahujú štátom stanovené možnosti. Odborník v sociálnych službách je vlastne hrdinom, ktorý bojuje s časom, aby dieťa posúval vpred až za hranice, ktoré diktuje diagnóza. Naučiť sa písať, čítať, kresliť, rozprávať, alebo vyjadriť svoje želania spôsobom áno-nie. Naučiť sa pozdraviť, slušne sa správať, obslúžiť sa, umývať sa, obliecť, obuť, jesť, piť, urobiť si raňajky, uvariť jednoduché jedlá.

Pomôžme dosiahnuť prekvapivé výsledky, a odborníkom i dieťaťu doprajme čas. Aj toto dieťa si zaslúži kvalitné terapeutické prístupy. Aj tento mladý človek si zaslúži nebyť sám. Váš finančný dar 10 Eur umožní dieťaťu 2 hodiny špeciálneho vzdelávania a výchovy, 1 hodinu s klinickým logopédom, 2 rehabilitačné terapie za deň.

Vo štvrtok, 24.8.2017 nájdete mamičky našich členov a zamestnancov Nezábudky na pešej zóne v Senci. Budú rozprávať o našom domove sociálnych služieb a o tom, ako veľmi ich dieťa potrebuje životný priestor, aký ponúkame u nás. Ako sa k nám tešia deti a ako je spokojný rodič, ktorý konečne môže nechať svojho komplikovaného potomka na niekoho iného v bezpečnom prostredí. Obklopia ho odborne vzdelaní a skúsení pracovníci, ktorí mu rozumejú a hľadajú možnosti napredovania. Naše mamičky sú veľké hrdinky, ktoré idú s kožou na trh a nie všetky dokážu otvorene hovoriť o svojom živote s ťažko zdravotne postihnutým členom. Majú ťažké osudy, ale my im pomáhame vstať a ísť ďalej. Nevzdávať sa. Bojovať. Byť optimistickí a mať nádej. Otcovia týchto detí potrebujú to isté, podpora a uznanie okolia im pomôže znova znova vstať a ísť ďalej.

Budeme radi, ak im vo štvrtok 24.8.2017 dodáte silu aj Vy. Ďakujeme.

Viac informácií nájdete na našom Facebook profile tu.