Minútu totiž trvá podporiť dobrú vec cez DobraKrajina.sk. Od polnoci do polnoci 22. augusta máme opäť šancu ukázať, čo dokážeme, keď sa spojíme :)

Namiesto bežeckých topánok si počas 24-hodinovky nasadíme odhodlanie zlepšiť to, na čom nám záleží. Urobíte radosť deťom so znevýhodnením? Potešíte seniorov a pošlete za nimi klauna? Pomôžete vzdelávať poslancov v obciach, aby starostovia nakladali s peniazmi rozumne? Podporíte výchovu vodiacich psov? Rozhodnutie je vaše. Dobrý pocit zaručený :)

Poďte s nami bežať darcovský maratón a možno práve vaša organizácia získa aj špeciálny bonus 600 eur od Nadácie Pontis. Pripojte sa k viac ako 6 tisíckam ľudí, ktorým záleží na Slovensku a spolu tvoria Dobrú krajinu. Vo štvrtok, 22. augusta, choďte na www.DobraKrajina.sk, vyberte si projekt a kliknite Podporím.

Dobrá krajina
Chýba ešte 17 000 €

Dobrá krajina

Nadácia Pontis

Dobrá krajina je darcovská platforma, na ktorej nájdete vyše 50 skvelých overených projektov a tisíce ochotných ľudí podporiť pozitívnu zmenu okolo nás. Aj vy môžete niečo zmeniť. Vyberte si projekt a tvorte s nami lepšiu, vzdelanejšiu, vnímavejšiu a transparentnejšiu krajinu.

Klikni. Daruj. Zmeň Slovensko. Je to takto jednoduché.

Každý maratón má svoje pravidlá. Darcovský nie je výnimkou. Tu sa dozviete, kto, ako a prečo môže vyhrať bonus:

Pravidlá 24-hodinovky

Nadácia Pontis vyhlasuje 24-hodinovku pre Dobrú krajinu, v ktorej venuje podľa týchto pravidiel 600 eur.

1. Organizátor 24-hodinovky pre Dobrú krajinu

a) Organizátorom „24-hodinovky pre Dobrú krajinu" (ďalej len „24-hodinovka") je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor").

b) Cieľom je podpora a propagácia zbierkového podujatia 24-hodinovka pre Dobrú krajinu.

2. Časový harmonogram 24-hodinovky

a) Zbierkové podujatie 24-hodinovka pre Dobrú krajinu sa uskutoční vo štvrtok 22. augusta 2019 od 00,00 hod. do 24,00 hod.

b) Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na DobraKrajina.sk

3. Účastníci 24-hodinovky

a) Účastníkmi 24-hodinovky sú všetky organizácie, ktoré majú zverejnené projekty na DobraKrajina.sk vo štvrtok 22. augusta 2019:

4. Výhra

a) Nadácia Pontis ako správca programu DobraKrajina.sk venuje 3 organizáciám, ktoré vo štvrtok 22. augusta 2019 od 0,00 hod. do 24,00 hod. vyzbierajú cez portál DobraKrajina.sk najviac peňazí (t. j. súčet všetkých darov prijatých do zverejneného projektu organizácie bude v daný deň najvyšší):

Najvyšší súčet darov pre projekt – dar 300 eur,

Druhý najvyšší súčet darov pre projekt – dar 200 eur,

Tretí najvyšší súčet darov pre projekt – dar 100 eur,

b) Finančné prostriedky môže darca darovať použitím platobného mechanizmu DobraKrajina.sk, konkrétne:

i. platobnou kartou (pre držiteľov karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro);

ii. on-line platbou (v prípade Tatra banky, Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne);

iii. z tzv. voľného kreditu, ktorý má darca na DobraKrajina.sk.

c) Dary venované prostredníctvom jednorazového a trvalého prevodu z bankového účtu budú akceptované len vtedy, ak budú pripísané na bankový účet DobraKrajina.sk 22. augusta 2019 od 0,00 hod. do 24.00 hod.

d) V rámci pravidiel 24-hodinovky nie je povolené zbierať hotovosť. Do 24-hodinovky sa budú započítavať len dary venované na projekt zapojenej neziskovej organizácie, ktoré venujú darcovia cez portál DobraKrajina.sk.

e) Zapojené neziskové organizácie môžu pred aj počas 22. augusta 2019 aktívne osobne oslovovať verejnosť a získavať ich pre podporu svojho projektu na DobraKrajina.sk.

5. Ostatné

a) Výhru za najvyššiu vyzbieranú sumu podľa týchto Pravidiel dáva do 24-hodinovky Organizátor.

b) Organizátor si v prípade viacerých neziskových organizácií, ktoré dosiahnu rovnaký výsledok v určenom čase vyhradzuje právo Výhru rozdeliť rovnakým dielom medzi viacerých výhercov.

c) Výhru pripíše Nadácia Pontis výhercom na ich projekt, ktorý je vedený na portáli DobraKrajina.sk najneskôr do 14 kalendárnych dní od vyhlásenia víťazov 24-hodinovky.

d) Pre účely 24-hodinovky sa pod „darcom" rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poukáže na projekt neziskovej organizácie na DobraKrajina.sk finančný dar v zmysle pravidiel 24-hodinovky.

e) Spracovanie osobných údajov darcu sa deje v zmysle Zmluvy o spolupráci medzi Nadáciou Pontis a neziskovou organizáciou a neskorších dodatkov a Zásad ochrany osobných údajov Nadácie Pontis.

h) Organizátor 24-hodinovky sa zaväzuje, že portál DobraKrajina.sk bude v čase konania podujatia, t. j. 22. augusta 2019 od 0,00 hod. do 24,00 hod. plne funkčný.

i) Zapojením sa do 24-hodinovky neziskové organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami.

j) Zapojené neziskové organizácie berú na vedomie, že výhry v rámci 24-hodinovky nie je možné vymáhať súdnou cestou.

V Bratislave 13. augusta 2019, © Nadácia Pontis