Vo štvrtok, 24. augusta 2017, máme spoločne s Vami šancu zabojovať o to, aby sme v našich Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine mohli naďalej poskytovať a skvalitniť rehabilitačnú starostlivosť pre onkologických pacientov. A práve preto sme sa zapojili do 24-hodinového darcovského maratónu na Dobrej krajine.

Práve počas štvrtkovej 24-hodinovky máte jedninečnú možnosť podporiť náš projekt s názvom Rehabilitácia onkologických pacientov. Rehabilitácia pacientov po liečbe je rovnakou výzvou ako je liečba samotná – je potrebné vynaložiť úsilie a prostriedky, aby sa pacientom uľahčil návrat do bežného života. Hlavným poslaním projektu je rehabilitačná starostlivosť o onkologických pacientov, najmä kontrola bolesti, starostlivosť o lymfedém, maximálne obnovenie a uchovanie funkcií v oblasti pohybového systému. Onkologickým pacientom poskytujeme bezplatné individuálne sedenia a cvičenia priamo s fyzioterapeutom i kurzy pilatesu, nordic walkimgu, jogy a plávania. Takúto možnosť má každý záujemca z radov onkologických pacientov na základe odporúčania svojho lekára.

Organizácia, ktorú 24. augusta (od 0:00 do 24:00) ľudia na Dobrej krajine podporia najvyššou sumou, získa od Nadácie Pontis navyše 500 Eur. Dávajte ale pozor, pretože dar je potrebné poslať presne 24-tého. Ďakujeme! :)

Onkoporadňa (nielen pre onkologických pacientov)
Chýba ešte 1 999,5 €

Onkoporadňa (nielen pre onkologických pacientov)

Liga proti rakovine

Ak potrebujete poradiť v otázkach súvisiacich s onkologickou diagnózou či v oblasti výživy alebo máte záujem využiť sociálno-právne poradenstvo, ako aj rady psychológa, využiť môžete našu bezplatnú telefonickú a mailovú Onkoporadňu. V Onkoporadni sú pre pacientov, ich blízkych a širokú verejnosť každý deň k dispozícii odborníci z rôznych oblastí, ktorí Vám zodpovedajú vaše otázky, poradia, podporia a poskytnú informácie.

Práve Vaše dary nám už 27 rokov umožňujú pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku, za čo Vám úprimne ďakujeme.

K projektom, ktoré fungujú dlhé roky a sú pre pacientov i rodinných príslušníkov výraznou pomocou a prínosom, no tiež sú orientované na zdravú populáciu, patria:

  • Denné aktivity a programy pre pacientov v troch Centrách pomoci LPR – Bratislava, Košice, Martin
  • Poradenstvo na Linke pomoci LPR – osobne, telefonicky, internetová poradňa – ktoré poskytujú odborníci v oblasti onkológie, psychológie, sociálneho a právneho poradenstva či v oblasti výživy
  • Sieť psychológov – bezplatné poradenstvo 20-tich psychológov v rámci SR v nemocniciach a ambulanciách pre pacientov a ich rodiny
  • Ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a v Košiciach
  • Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov v liečbe či po liečbe
  • Rodinná týždňovka pre rodiny, kde jeden z rodičov je onkologický pacient
  • Preventívno-informačné kampane, workshopy, prednášky
  • Publikačná činnosť so zameraním na informovanie o jednotlivých onkologických diagnózach, či preventívno-informačné letáky
  • Jednorazový finančný príspevok pre onkologických pacientov v hmotnej núdzi
Viac informácií o našej činnosti a projektoch nájdete na stránke https://www.lpr.sk/ alebo na našom Facebooku.