Pomoc Domu Nezábudka počas 24 -hodinovky má hodnotu zlata. Je to sociálna rehabilitácia, výchova a terapie dieťaťu a mladému človeku s postihnutím, sila a nádej ich rodičovi. Veľmi to potrebujú, aby sme pri nich všetci stáli. Buďte pritom aj Vy. DNES, vo štvrtok 22.8.2019.

Klikni. Daruj. Pomôž Nezábudke. Zmeň Slovensko. Dnes. Je to takto jednoduché.

Nezábudka
Chýba ešte 3 120,12 €

Nezábudka

Nezábudka

Život rodiny s ťažko zdravotne znevýhodneným dieťaťom je náročný a silno ohraničený špeciálnymi potrebami dieťaťa. Pomôžte nám dopriať dostatok času špeciálnemu vzdelávaniu, zlepšiť zdravotný stav rehabilitáciou a naplniť život týchto detí a mladých radosťou. Vašich 10 Eur umožní 1 dieťaťu 2 špeciálne terapie za deň.

Dom Nezábudka denne navštevuje 51 detí a mladých s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Sme školou, škôlkou, klubom. Pre väčšinu detí sme jediný kolektív, ktorý môžu navštevovať. Vzdelávanie a výchova formou terapií so špecialistami a sociálne väzby v známom prostredí dokážu naše deti významne posúvať vpred. Sila kolektívu je nesmierna, socializované dieťa uľahčí rodičovi komplikovaný život. V kolektíve vznikajú priateľstvá, rozhovory, oslavy narodenín a ďalšia sociálna rehabilitácia s našimi zamestnancami. Deti a mladých učia, vychovávajú, alebo len jednoducho udržujú ich vnútornú spokojnosť a pocit šťastia. Naše rodinné stretnutia, výlety, rozhovory pomáhajú aj rodičom, ktorí veľmi pozitívne vnímajú, že patria do našej komunity "Nezábudkárov". V skupine je sila a v našej komunite si dodávajú silu aj rodiny navzájom. Zdieľajú svoje životné skúsenosti, poradia si a vedia, že nie sú so svojím problémom osamotení. Deti absolvujú aj prepotrebnú odbornú rehabilitáciu a masáže. Obľúbená muzikoterapia poskytuje hlboké zmyslové zážitky, arteterapia rozvíja kreativitu, sebahodnotenie. Snoezelen terapia stimuluje viaceré zmysly a pritom pomáha relaxovať, ale aj učiť sa. Vaša pomoc nám umožní tieto terapie realizovať. Kým sa o dieťa stará vychovávateľ, sociálny pracovník, pedagóg, logopéd, psychológ, opatrovateľka, odbremeníme aj rodičov znevýhodnených detí, lebo tieto rodiny sú veľmi viazané a čelia množstvu obmedzení. Ich život je silno ohraničený mantinelmi, ktoré určuje postihnutie dieťaťa.

Sociálna rehabilitácia, výchova a vzdelávanie ťažko zdravotne znevýhodnených detí je beh na veľmi dlhú trať. Tempo napredovania diktuje ich zdravotné obmedzenie a nedá sa urýchliť. Hľadanie alternatívnych ciest, vysoká kreativita učiteľa, vychovávateľa, sociálneho pracovníka, silno individuálny prístup, veľmi úzka spolupráca s rodičom, veľmi špecifické pomôcky. To sú základné piliere práce odborníkov v tejto oblasti. Potreby detí bohužiaľ ďaleko presahujú štátom stanovené možnosti. Odborník v sociálnych službách je vlastne hrdinom, ktorý bojuje s časom, aby dieťa posúval vpred až za hranice, ktoré diktuje diagnóza. Naučiť sa písať, čítať, kresliť, rozprávať, alebo vyjadriť svoje želania spôsobom áno-nie. Naučiť sa pozdraviť, slušne sa správať, obslúžiť sa, umývať sa, obliecť, obuť, jesť, piť, urobiť si raňajky, uvariť jednoduché jedlá.

Pomôžme dosiahnuť prekvapivé výsledky, a odborníkom i dieťaťu doprajme čas. Aj toto dieťa si zaslúži kvalitné terapeutické prístupy. Aj tento mladý človek si zaslúži nebyť sám. Váš finančný dar 10 Eur umožní dieťaťu 2 hodiny špeciálneho vzdelávania a výchovy, 1 hodinu s klinickým logopédom, 2 rehabilitačné terapie za deň.

DNES, vo štvrtok, 22.8.2019 nájdete mamičky našich členov a zamestnancov Nezábudky na pešej zóne v Senci. Budú rozprávať o našom domove sociálnych služieb a o tom, ako veľmi ich dieťa potrebuje životný priestor, aký ponúkame u nás. Ako sa k nám tešia deti a ako je spokojný rodič, ktorý konečne môže nechať svojho komplikovaného potomka na niekoho iného v bezpečnom prostredí. Obklopia ho odborne vzdelaní a skúsení pracovníci, ktorí mu rozumejú a hľadajú možnosti napredovania. Naše mamičky sú veľké hrdinky, ktoré idú s kožou na trh a nie všetky dokážu otvorene hovoriť o svojom živote s ťažko zdravotne postihnutým členom. Majú ťažké osudy, ale my im pomáhame vstať a ísť ďalej. Nevzdávať sa. Bojovať. Byť optimistickí a mať nádej. Otcovia týchto detí potrebujú to isté, podpora a uznanie okolia im pomôže znova znova vstať a ísť ďalej.

Budeme radi, ak im DNES, vo štvrtok 22.8.2019 dodáte silu aj Vy. Ďakujeme.

Viac informácií nájdete na našom Facebook profile TU.