Pomôžte nám byť linkou dôvery pre ešte väčší počet mladých ľudí, ktorí nás veľmi potrebujú.

Od roku 2012 prevádzkujeme internetovú linku dôvery pre mladých IPčko.sk. Našich 40 špeciálne vyškolených psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov je doborovoľnícky k dispozícii mladým ľuďom na online chatovej poradni každý deň od 7-mej rána do polnoci. Počas týchto hodín majú možnosť zažiť „magický moment". Moment, kedy sa mladý človek rozhodne nedržať svoj príbeh v sebe, vyhľadá pomoc a prvýkrát svoj príbeh porozpráva.

„Toto sme ešte nikomu nepovedal, nemal som silu...ste prví, ktorí to vedia." Vo svojej práci sa snažíme prepojiť aktuálne poznatky z psychológie s modernou technológiou. „Chcel som to ukončiť, hľadal som na internete ako...našiel som Vás."

Online psychologická pomoc
Chýba ešte 10 841 €

Online psychologická pomoc

IPčko

Až 1000 mladých ľudí zo Slovenska ročne sa obracia na našu internetovú poradňu s túžbou spáchať samovraždu. Hľadajú pomoc. IPčko už ôsmy rok denne, bezplatne, takýmto mladým ľuďom zachraňuje životy.


Za viac ako 7 rokov nášho fungovania sme poskytli odbornú pomoc 120 000 mladým ľuďom. Obracajú sa na nás najčastejšie s témami SAMOTY "Keď už neviem kam ísť...keď už nemám síl...keď sa cítim sama...keď prichádza tma....viem, že nie som sama a môžem na písať na IPčko, kde ma nečaká odsúdenie ani výsmech, ale otvorené oči, uši a hlavne srdce." DEPRESIE „Pomohli ste mi zvládnuť čierny deň." ŠIKANY „Za hodinu ste mi povedali viac, než ktokoľvek za 3 roky, čo chodím na tú školu, kde mám problémy so šikanou." STRACHU „Dodali ste mi odvahu v mojom veľmi ťažkom období aspoň trošku energie do života a dali ste mi ľudskosť, akú som nezažila od najbližších." DOMÁCEHO A SEXUÁLNEHO NÁSILIA „Doma je to strašné. Tatino maminu bije a aj brácha bije. Občas aj mňa, bojím sa. Chcem, aby to skončilo. Ďakujem, že ste tu pre mňa, IPčko." A DROGOVÝCH ZÁVISLOSTI „Chcem s tým prestať, už to nechcem...pomôž mi, prosím. Kvôli fetu strácam všetko a všetkých." A bohužiaľ, veľmi často nás kontaktujú aj mladí, ktorí sa sebapoškodzujú, majú samovražedné myšlienky a dokonca aj tendencie.

Až 5000 spomedzi všetkých našich kontaktov bolo práve v týchto najzávažnejších, život ohrozujúcich situáciách, niekoľko minút pred plánovanou SAMOVRAŽDOU. A mladých, ktorých nezvládnuteľné situácie privádzajú až k myšlienkam na smrť, stále pribúda. Za posledný polrok bolo až 913 rozhovorov, ktoré začínajú slovami „Chcem sa zabiť!", „Nevládzem....chcem nechať všetku tú bolesť dnes zavesenú na lane." V týchto chvíľach nie je pre nás nič dôležitejšie ako to, aby tieto rozhovory mladí ľudia ukončili slovami „Ďakujem, že si ma pripravil o smrť.", „Zabránil si mi v tom, teraz mám pocit, že viem, ako ísť ďalej.", „IPčko mi vrátilo radosť."

Pomôžte nám byť linkou dôvery pre ešte väčší počet mladých ľudí, ktorí nás veľmi potrebujú.

Pre 15 000 mladých ľudí sme už dôverným priestorom, bezpečným miestom, na ktorý sa obracajú. Ďalším 15 000 chceme tento zážitok, pocit a istotu dať tiež.Pomôžte nám v tom a DARUJTE POMOC.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!