Tento rok bol Tvrďák v Čunove veľmi vydarený, aj keď samotný pretek bol naozaj tvrdý. Prekážok bolo veľa a náročných, no naši Uliťácki hrdinovia to napriek tomu zvládli :) Podarilo sa im pre našu organizáciu vyzbierať až 377 eur! Ďakujeme!

Ulita sa Dobrého Tvrďáka zúčastnila už niekoľko krát, pretože sa radi prekonávame. Tento rok sa za náš tím rozhodlo bežať až 12 bežcov. Bohužiaľ sa nemohli zúčastniť všetci, keďže choroba si niekedy nevyberá. Tí, čo bežali, však podali úžasné výkony a my im za ne gratulujeme.

Vyjdime z Ulity
Chýba ešte 1 677 €

Vyjdime z Ulity

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Žije tu kopec detí a mladých ľudí, ktorí často nemajú kde zmysluplne tráviť voľný čas. Preto je tu už 15 rokov Komunitné centrum Kopčany, ktoré im poskytuje širokú ponuku aktivít a tiež podporu v náročných životných situáciách.

Medzi našimi bežcami bola už tradične naša kolegyňa Monika, ktorá ako vždy zabehla výborný čas hneď v prvej vlne. Pridali sa k nej niekoľkí naši súrodenci, kamaráti a podporovatelia. Okrem iného sa rozhodol súťažiť aj Daniel, ktorý býva so svojou rodinou na sídlisku Kopčany, kde pôsobí aj Ulita. Občas sa zúčastňuje spolu s nami na riešení komunitných záležitostí, podporil náš klub venovaním materiálnych darov a tento krát si s nami aj išiel zabehnúť Tvrďáka. Pred asi pol rokom mal Daniel nepríjemný úraz ramena, kvôli čomu mu lekári hovorili, že asi nebude môcť bežať, že nie je moc pravdepodobné, že sa za taký čas z toho dostane. Danny, čo je Danielova prezývka, bol však tak motivovaný, že zranenie sa mu stihlo zahojiť a on sa stihol za pár mesiacov na Tvrďáka výborne pripraviť. Bolo super, že sa mu, aj spolu s rodinou, podarilo sa tohto dňa zúčastniť.

Vyzbierali sme naozaj peknú sumu, ale čo teraz s ňou? :) Rovnako, ako ostatné finančné dary získané tento rok cez Dobrú krajinu, ich použijeme na jednorázové aktivity buď priamo na sídlisku Kopčany alebo mimo neho. Toto leto máme naozaj plnú paletu naplánovaných výletov- od pravidelných výletov na ihriská po Petržalke, cez výlety na kúpalisko, chaty, až po varenie v klube a sídliskový piknik. Tieto peniaze použijeme na nákup potrebných materiálov, cestovných lístkov a podobne. Už sa na celé leto veľmi tešíme a už teraz vieme, že aj vďaka Dobrému Tvrďákovi bude o to lepšie.

Ďakujeme Dobrej krajine za organizáciu celého eventu, našim bežcom za prekonanie sa a podporu a samozrejme dobrovoľníkom, ktorí usilovne pomáhali počas celého tvrďákovského dňa :)