Článok do pozornosti

Aukcia obrazu "ČO POVEDAŤ"

Ladislav Mocik má 24 rokov a depresiu. Napriek tomu maľuje výnimočné obrazy. „ČO POVEDAŤ“ znázorňuje ako myšlienky vyvolávajú zmeny. Tento obraz venoval organizácii Dss-MOST, ktorá pomáha ľuďom s duševnými chorobami lepšie zvládať ich diagnózu. Zapojte sa do aukcie. Domov si odnesiete nielen originálny obraz, ale aj dobrý pocit z pomoci iným.

Aukcia obrazu "ČO POVEDAŤ"

Dss-MOST, n.o.

Ladislav Mocik má 24 rokov a depresiu. Napriek tomu maľuje výnimočné obrazy. „ČO POVEDAŤ“ znázorňuje ako myšlienky vyvolávajú zmeny. Tento obraz venoval organizácii Dss-MOST, ktorá pomáha ľuďom s duševnými chorobami lepšie zvládať ich diagnózu. Zapojte sa do aukcie. Domov si odnesiete nielen originálny obraz, ale aj dobrý pocit z pomoci iným. Viac.

Články