„Ak sa porucha sluchu u dieťaťa nepodchytí včas, už nikdy sa to nemusí dať celkom napraviť. Preto je zarážajúce, že na Slovensku ešte nemáme audiometrické centrum na včasnú diagnostiku. Spoločne to však môžeme zmeniť." Dana Barteková

Na Slovensku sa ročne narodí až 200 detí so sluchovým postihnutím. Ak by boli správne diagnostikované a liečené už v prvých mesiacoch svojho života, nemuseli by zaostávať za svojimi rovesníkmi.

Danka darovala svoju podpísanú vestu, aby aj takto pomohla nepočujúcim deťom.

Túto vestu môžete získať:

Podpísaná Dankina vesta je pripravená pre nového majiteľa, ktorý zároveň môže pomôcť vyzbierať peniaze na zriadenie Prvého detského audiocentra v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici.

Zapojte sa do charitatívnej aukcie a získajte dres slovenskej olympioničky.

Raná diagnostika a liečba sú nevyhnutné pre plnohodnotný život nepočujúcich detí. Na Slovensku však chýbajú odborníci aj technické vybavenie. Rodičia detí s poruchami sluchu preto musia kvôli ranej diagnostike cestovať do Brna alebo Prahy. Prvé audiocentrum v bratislavskej Detskej fakultnej nemocnici bude slúžiť celému Slovensku.

Aby aj sluchovo postihnuté deti mali lepšie šancu na dobrý život.

Za podporu ďakujeme Danke, Slovenskému olympijskému výboru, Nadácii Stars&Friends a mediálnym partnerom:

Foto: TASR.

Podmienky Dobrej aukcie

Aké budú ďalšie aukcie?