Dobrokrajinný stan na Pohode sme mohli do rajskej tematiky dotvoriť aj vďaka pomoci od spoločnosti IKEA. Radi by sme však túto pomoc zúročili dvakrát. Spolu s vami.:)

Zapojte so do charitatívnej aukcie na pomoc oravským rodinám v núdzi a vydražte si krásnu vecičku z nášho festivalového stanu.

V nedeľu (9. 7.) od 9.00 do 12.00 hod. si zo stanu DobraKrajina.sk na Pohode môžete odniesť vankúš, či niečo na sedenie. A kúsok raja pôjde s vami domov:).

Zapojením sa do dražby môžete získať:

V tejto aukcii platia nasledovné pravidlá:

 1. Jeden dražiteľ si môže odniesť maximálne 3 predmety.
 2. Výdaj predmetov sa začína v nedeľu 9. 7. o 9.00 hod. v stane DobraKrajina.sk na festivale Pohoda.
 3. O 8,55 hod. v nedeľu 9. 7. ukončíme on-line aukciu a dražiteľ s najvyššou sumou, ak bude prítomný, môže uhradiť sumu, ktorú potvrdil pri on-line aukcii a pristúpiť k výberu (max. 3 predmetov).
 4. On-line aukcia slúži najmä pre účely zaevidovania záujemcov. Pri výbere na mieste sa bude postupovať podľa poradia na webe. Pri dražení ešte sumu nehradíte.
 5. Uhradiť sumu dražiteľ môže priamo na mieste - v nedeľu (9. 7.) od 9.00 do 12.00 hod. v stane Dobrej krajiny na festivale Pohoda - nasledovne:
  • v hotovosti do zbierkovej pokladničky Dobrej krajiny
  • alebo kartou - cez platobný terminál.
 6. Počet dražených predmetov je limitovaný počtom kusov uvedeným na tejto stránke.
 7. Predmety budú používané v stane DobraKrajina.sk na festivale Pohoda.
 8. Predmet môže prísť prevziať aj iná osoba, ale dražiteľ nám to musí pri preberaní potvrdiť telefonicky.

Váš príspevok venujeme Misii mladých na pomoc oravským rodinám, ktoré stratili otca alebo matku vinou úrazu či choroby. Dobrá Krajina si z vydraženej sumy stiahne 5 % na náklady spojené s verejnou zbierkou.

Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami a spoločnosťou IKEA.

Prípadné otázky radi zodpovieme na čísle: 0903 902 439 (kontaktná osoba Anna Podlesná).

Viac o stane DobraKrajina.sk na festivale Pohoda.