Dobrá krajina je miesto, kde aj ty môžeš niečo zmeniť.
Nadácia Pontis
Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova
Chýba už len 9 540,74 €

Raňajky a čistá bielizeň pre ľudí bez domova

Depaul Slovensko

Ľudia, ktorí skončia na ulici, sú odkázaní sami na seba. Nie je to len samota, opustenosť a nepohoda, ktorá ich trápi. Mnohí sú chorí, imobilní, bezvládni… a počasie, ktoré my prežívame ako nepohodu, pre nich znamená ohrozenie života.

Sídlisko je naše ihrisko Ak ty pridáš, my pridáme
Chýba už len 2 393 €

Sídlisko je naše ihrisko

Ulita

Sídlisko Kopčany je trochu zabudnutou časťou Petržalky. Napriek snahe o dostupné služby a bezpečné plochy na hranie, stále kopu vecí chýba. Čo tu nechýba, sú deti.

Alzheimerspace
Chýba už len 5 876 €

Alzheimerspace

Centrum MEMORY

Pomôžme ľuďom s Alzheimerovou chorobou žiť plnohodnotný život bez ohľadu na ich diagnózu. Vytvorme spolu Alzheimerspace - priestor pre zdieľanie talentu, emócií, zachovaných schopností a vedomostí.

Vyzbierali sme
360 829
od
3053 darcov
Priemerne darujete
30 € jednorazovo
a pravidelne
6

Zapojené organizácie

Napísali ste nám

Táňa Pauhofová

Mojím snom je žiť v krajine, kde si ľudia navzájom nie sú ľahostajní a nie je im ľahostajné ani prostredie, v ktorom žijú. A keďže odtiaľto nechcem utekať, ani nechcem sedieť a čakať, kým sa to spraví samé, rozhodla som sa tejto dobrej krajine pomôcť, pretože jej verím!

Táňa Pauhofová, členka správnej rady Dobrej krajiny, herečka Slovenského národného divadla
Zuzana Šándorová

Dobrá krajina. Už ten názov je dobrý! A to nehovorím o kope skvelých projektov, ktoré tu môžete nájsť. Šup-šup klikať a vyberať :-)

Zuzana Šándorová, darkyňa
Tomáš Janovic

Žime tak, aby sa v našom živote dobre cítili iní.

Tomáš Janovic, člen správnej rady Dobrej krajiny, spisovateľ, aforista, epigramatik, básnik, textár, dramatik a prekladateľ

Partneri Dobrej krajiny