Kontakt

Chcete sa niečo opýtať? Alebo odporučiť nám, čo môžeme robiť lepšie? Neváhajte nás kontaktovať.

Program realizuje a stránku administruje Nadácia Pontis.
Koordinátormi programu sú Jana Desiatniková a Monika Brošková. Kontaktovať ich môžete na dobrakrajina@nadaciapontis.sk

Bankové spojenie:
Majiteľ účtu: Nadácia Pontis
IBAN: SK2702000000003575131953

Oficiálny účet verejnej zbierky "Dobrá krajina 2017", ktorý je evidovaný na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2016-038945


Adresa:
Nadácia Pontis - program Dobrá krajina
Zelinárska 2
821 08 Bratislava 2
Slovenská republika
www.nadaciapontis.sk

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách na Ministerstve vnútra SR dňa 7.11.1997 pod registračným číslom 203/Na - 96/463
IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

How can we help you?