Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 146 231,80 € aktuálny stav konta
 • 289144 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 80 000,00 € aktuálny stav konta
 • 2 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Polohovacia stolička uľahčí život Kristiánkovi aj prarodičom

O Kristiána sa od narodenia starajú prarodičia. Pani Ludvigová za žiadnu cenu nechcela dopustiť, aby chlapček išiel od ústavu. Vzala si ho do opatery napriek tomu, že trpí závažnou formou detskej mozgovej obrny a epilepsiou. „Je to dosť ťažké, keďže

Kristián Vladík

 • 3 150,00 € vyzbieraných

Váš príspevok môže Sabinke zmeniť život

V 20. týždni tehotenstva bola pani Fajnorová na prehliadke v Hlohovci. Tam rodičom povedal doktor krásnu novinu: „Čakáte dievčatko!“. Potom sa dlho zahľadel na snímku. „Skonštatoval, že má rozšírenú mozgovú komoru,“ opisuje matka ťažké chvíle. Čakani

Sabinka Fajnorová

 • 2 313,00 € vyzbieraných

Pani Helenke uľahčíme starostlivosť o šesť detí

Pani Helenka sa s láskou stará o šesť detí - Viktorku, Adamka, Tomáška a trojičky Šimonka, Patrika a Andrejka. Na výchovu a starostlivosť je sama. Zabezpečiť všetky potreby pre toľko detí je veľmi ťažké, najmä keď niektoré z detí sú už školáci. Srdce

Viktória, Adam, Tomáš, Šimon, Patrik, Andrej Smoleňákovci

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: september 2014

Ťažko skúšanej matke pomôžeme vytvoriť teplo domova pre dcérky

Pani Zuzana s dcérkami sa z ničoho nič ocitla na ulici, bez vlastného prístrešku. „Môj príjem spočíval len z materského príspevku, prídavkov a výživného na staršiu dcérku. Ledva ním pokrývam základne životné potreby,“ popisuje zložitú situáciu. V naj

Klára a Sára Čížikové

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: september 2014

Kompenzovanie zvýšených nákladov rodín s chorými deťmi

Je všeobecne známe, že choroba či hendikep dieťaťa vedia veľmi výrazne načrieť do rodinného rozpočtu. Treba navštevovať lekára, absolvovať početné a opakované odborné vyšetrenia, tráviť čas v nemocniciach či na rehabilitáciách, doplácať drahé lieky,

Rodiny s deťmi

 • 49 200,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: február 2014

Vojtech nebude na rehabilitáciach sám

Starí rodičia trojročného Vojtecha to naozaj nemajú ľahké. Okrem neho sa totiž starajú aj o ďalšie dve vnúčatá. Vojtech navyše trpí detskou mozgovou obrnou v kvadruspastickej forme, ktorá sa prejavuje predovšetkým v spomalenom poyhbovom vývine. Preto

Vojtech Csala

 • 500,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: január 2014

Súrodenci Simonka a Martin môžu pokračovať v rehabilitáciách

Simonke a Martinkovi z Trnavy sme v Srdci pre deti prvýkrát pomohli v roku 2013. Keďže sa ich zdravotný stav nijak výrazne nezlepšil a stále potrebujú rehabilitovať, obrátili sa na nás opäť. Šestnásťročná Simonka má diagnostikovanú detskú mozgovú obr

Simona a Martin Malekoví

 • 289,33 € vyzbieraných
Termín pomoci: máj 2014

Pomoc pre chorého Dávidka a jeho rodinu

Dávidko sa narodil predčasne s vrodenou bronchitídou, očnou chybou, detskou mozgovou obrnou a neskôr zisteným autizmom. Jeho dvojča - braček bol na tom oveľa horšie a minulý rok zomrel. Má ešte dvoch starších súrodencov, sestru a brata. Mama sa o nic

Dávidko Boháč

 • 600,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: máj 2013

Lianka je našťastnejšia medzi deťmi. Zdravotná trojkolka jej otvorí cestu ku kamarátom.

„Trojkolku pre dcérku Lianku žiadame, aby mohla zažiť aj ona aspoň niečo z toho, čo je pre iné deti samozrejmosťou,“ zdôvodňujú Liankini rodičia žiadosť do Srdca pre deti. Ich dcérka s diagnózou detskej mozgovej obrny má dnes šesť rokov. Dokáže si sa

Lianka Vaškebová

 • 902,75 € vyzbieraných
Termín pomoci: september 2014
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 549 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 538 876,53
Rezervy pre nešťastia 80 000,00
Zostatok v Spoločnom konte 146 231,80
 
Spolu vyzbieraných 1 765 108,33

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2014"

otvoríte kliknutím: TU. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie odborného garanta: TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete: TU. Ponúkame aj vzorové vyplnenie žiadosti: TU.

 

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo ako registrovaní darcovia bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Dobrá krajina.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Dobrá krajina spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2014/020885 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668, v období 2012/2013 pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891, v období 2013/2014 pod číslom SVS-OVVS3-2013/025464).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti @ nadaciapontis . sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.