Vašu pomoc práve potrebujú

Vladko zo všetkého najviac túži chodiť. Prispejte mu na chodúľku!

„Pomôžte Vladkovi splniť jeho najväčšiu túžbu. Chce sa postaviť na vlastné nôžky! To je jeho jediná a najväčšia túžba,“ hovorí mama malého blonďavého chlapčeka. Vladkove zdravotné ťažkosti sa ukázali hneď po jeho príchode na svet. V nemocnici mu iden

Vladimír Slamka

 • 2 398,75 € vyzbieraných
 • 55 darcov
 • 0,00 € ešte potrebných
Daruj

Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 182 252,05 € aktuálny stav konta
 • 289138 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 80 000,00 € aktuálny stav konta
 • 1 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Riška vytrvalo bojuje s následkami detskej mozgovej obrny

Šestnásťročná Riška zo Svidníka trpí následkami detskej mozgovej obrny. Najväčšie problémy má s chôdzou. V minulosti podstúpila náročné operácie, ktoré jej výrazne pomohli, avšak nie až natoľko, aby mohla chodiť bez pomoci. Riška a jej rodičia nestrá

Riška Karsová

 • 1 300,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: február 2014

Karinka sa v kočíku posadí rovno a pevne

Karin je prvé a vytúžené dieťa. Keď ju ale mali spolu s maminku prepustiť, prišla prvá rana. Rodičom povedali, že má šedý zákal a nálezy na mozgu. „V siedmych mesiacoch sa k už existujúcim zdravotným problémom sa pridali epileptické záchvaty,“ dodáva

Karin Kartíková

 • 0,00 € vyzbieraných

Kajka trpí ojedinelým ochorením - syndrómom mačacieho plaču

Pre štvorročnú Karolínku je vzhľadom na jej diagnózu rehabilitovanie veľmi dôležité. "Po absolvovaní dvoch pobytov urobila veľké pokroky. Neustále však musí posilňovať svalstvo a zlepšovať fyzickú kondíciu," hovorí mama Eva. Spolu s dcérkou absolvujú

Karolínka Keruľová

 • 0,00 € vyzbieraných

Tolnaiovci prežívajú ťažké časy, pomôžeme im skvalitniť život

Rodina Tolnaiová prežíva asi najhorší rok vo svojom živote. Začiatkom roka 2014 im vyhorel dom a len pár dni na to podľahla onkologickému ochoreniu dcérka Simonka. "Sme slabí, unavení a bezmocní. Nevieme ako ďalej. Požiar nám našťastie pomohli uhasiť

Lukáš a Patrik Tolnaioví

 • 0,00 € vyzbieraných

Samko si bicyklovaním rozcvičí svaly nôh

10-ročný Samko sa vypýtal na svet už v 27. týždni tehotenstva a s tým súvisia popôrodné komplikácie. Vážil iba 1200 gramov a ťažko sa adaptoval na nové prostredie. "Robili sme všetko možné, aby sme mu pomohli. Od narodenia cvičíme Vojtovou metódou, c

Samko Holienka

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2014

Mariánka sa naučí komunikovať pomocou tabletu

Mariánku po narodení čakali dlhé mesiace traumatického odlúčenia a boj o holý život. Z nekonečného zoznamu podozrivých diagnóz boli však postupne vylúčené všetky. „Bol to nesmierne ťažký rok,“ spomínajú rodičia. Pomaly začala samostatne dýchať, vníma

Mariana Bírová

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2014

Malá Tatianka chce chodiť ako ostatné deti

Štvorročná Košičanka Tatianka má v dôsledku predčasného narodenia detskú mozgovú obrnu. Prakticky od narodenia rehabilituje, aby sa zmiernili následky ochorenia, no stále je po fyzickej stránke na úrovni bábätka. "Tatianka je veľmi šikovné a bystré d

Tatiana Munková

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2014

Danko má ojedinelé genetické ochorenie, pre ktoré má problém s chôdzou

Päťročný Danko má diagnostikovanú ojedinelú genetickú poruchu - chromozómovú aberáciu. "Výskyt tohto ochorenia je veľmi výnimočný. Nevieme, čo všetko máme očakávať. Zatiaľ sa ochorenie prejavuje v oneskorenom psychomotorickom vývine," hovorí Dankova

Danko Daško

 • 0,00 € vyzbieraných

Tobiasko sa bude vo väčšom aute pohodlnejšie voziť na terapie

Tobi je usmievavé a veselé dieťa. Krátko po narodení nič nenasvedčovalo, že sa u neho časom objavia vážne zdravotné problémy. Keďže nenapredoval vo vývine, absolvoval vyšetrenia, ktoré preukázali závažné genetické ochorenie. Jediným pohybom, dnes už

Tobias Miškolci

 • 0,00 € vyzbieraných
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 501 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 480 626,69
Rezervy pre nešťastia 80 000,00
Zostatok v Spoločnom konte 182 252,05
 
Spolu vyzbieraných 1 745 277,49

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2014"

otvoríte kliknutím: TU. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie odborného garanta: TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete: TU. Ponúkame aj vzorové vyplnenie žiadosti: TU.

 

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo ako registrovaní darcovia bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Dobrá krajina.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Dobrá krajina spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti @ nadaciapontis . sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.