Vašu pomoc práve potrebujú

Lianka je našťastnejšia medzi deťmi. Zdravotná trojkolka jej otvorí cestu ku kamarátom.

„Trojkolku pre dcérku Lianku žiadame, aby mohla zažiť aj ona aspoň niečo z toho, čo je pre iné deti samozrejmosťou,“ zdôvodňujú Liankini rodičia žiadosť do Srdca pre deti. Ich dcérka s diagnózou detskej mozgovej obrny má dnes šesť rokov. Dokáže si sa

Lianka Vaškebová

 • 999,95 € vyzbieraných
 • 8 darcov
 • 0,05 € ešte potrebných
Daruj

Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 165 047,71 € aktuálny stav konta
 • 289142 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 80 000,00 € aktuálny stav konta
 • 1 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Marianka sa naučí komunikovať pomocou tabletu

Mariánku po narodení čakali dlhé mesiace traumatického odlúčenia a boj o holý život. Z nekonečného zoznamu podozrivých diagnóz boli však postupne vylúčené všetky. „Bol to nesmierne ťažký rok,“ spomínajú rodičia. Pomaly začala samostatne dýchať, vníma

Mariana Bírová

 • 486,80 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2014

Vladko zo všetkého najviac túži chodiť. Prispejte mu na chodúľku!

„Pomôžte Vladkovi splniť jeho najväčšiu túžbu. Chce sa postaviť na vlastné nôžky! To je jeho jediná a najväčšia túžba,“ hovorí mama malého blonďavého chlapčeka. Vladkove zdravotné ťažkosti sa ukázali hneď po jeho príchode na svet. V nemocnici mu iden

Vladimír Slamka

 • 2 099,04 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2014

Blonďavý Lukáško má po cvičení pevnejšie telíčko

Na svoje prvé dieťatko sa rodičia Veronika a René veľmi tešili. Lukáško však prišiel na svet predčasne. Dnes má už dva roky a diagnostikovanú detskú mozgovú obrnu - spastickú kvadruparézu. Trápi ho ochabnuté svalstvo, ktoré nedokáže ovládať. "Každode

Lukáško Vais

 • 720,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: august 2014

Rehabilitácia Máriovi a umožní napredovať vo vývine

Popôrodné komplikácie zaradili Mária medzi patologických novorodencov. V napredovaní mu bráni ochabnuté svalstvo spôsobené diagnózou centrálny hypotonický syndróm. Mamička Katarína bezmocne konštatuje: „Do roka je najdôležitejšie, aby dieťa čo najrýc

Mário Lukačik

 • 720,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: august 2014

Kompenzovanie zvýšených nákladov rodín s chorými deťmi

Je všeobecne známe, že choroba či hendikep dieťaťa vedia veľmi výrazne načrieť do rodinného rozpočtu. Treba navštevovať lekára, absolvovať početné a opakované odborné vyšetrenia, tráviť čas v nemocniciach či na rehabilitáciách, doplácať drahé lieky,

Rodiny s deťmi

 • 49 200,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: február 2014

Štvorčlenná rodina bude mať v domácnosti teplo

Pani Mária Pancuráková z Giraltoviec, podobne ako mnohí ďalší žiadatelia v programe Srdce pre deti, nežiada pre svoju rodinu žiadny nadštandard. Chce len, aby jej deťom nebolo v zime doma chladno a tiež, aby nemuseli byť zbytočne choré. So svojimi tr

Viktorka, Kristián a Sebastián Pancurákoví

 • 1 099,80 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2012

Tolnaiovci prežívajú ťažké časy, pomôžeme im skvalitniť život

Rodina Tolnaiová prežíva asi najhorší rok vo svojom živote. Začiatkom roka 2014 im vyhorel dom a len pár dni na to podľahla onkologickému ochoreniu dcérka Simonka. "Sme slabí, unavení a bezmocní. Nevieme ako ďalej. Požiar nám našťastie pomohli uhasiť

Lukáš a Patrik Tolnaioví

 • 343,49 € vyzbieraných

Leuške zabezpečí nový kočík správne držanie tela

Štvorročnej Leuške lekári diagnostikovali vrodenú vývojovú chybu mozgu. "Od narodenia chodíme rehabilitovať. "Leuška nám robí veľkú radosť. Síce ešte nesedí, no krok za krokom ideme do nášho cieľa," hovorí pani Iveta, Leina mama. Dievčatko rado trávi

Lea Zmundová

 • 2 052,55 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2014

Marek konečne zažije, aké je to stáť na vlastných nohách

Päťročný Marek sa narodil so štedrým balíčkom diagnóz - detská mozgová obrna, mikrocefália, Downov syndróm, astma, epilepsia... Zákerným ochorením navyše trpí aj otec Peter. Poberá invalidný dôchodok a jeho manželka iba rodičovský príspevok. Žijú skr

Marek Hejda

 • 1 964,36 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2014
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 518 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 500 853,43
Rezervy pre nešťastia 80 000,00
Zostatok v Spoločnom konte 165 047,71
 
Spolu vyzbieraných 1 746 901,09

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2014"

otvoríte kliknutím: TU. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie odborného garanta: TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete: TU. Ponúkame aj vzorové vyplnenie žiadosti: TU.

 

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo ako registrovaní darcovia bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Dobrá krajina.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Dobrá krajina spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2014/020885 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668, v období 2012/2013 pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891, v období 2013/2014 pod číslom SVS-OVVS3-2013/025464).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti @ nadaciapontis . sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.