Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 146 232,80 € aktuálny stav konta
 • 289144 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 80 000,00 € aktuálny stav konta
 • 1 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Rehabilitácie spevnia Borisov chrbát

Päťročný Boris pre poškodenie mozgu zaostáva za svojimi zdravými rovesníkmi v psychomotorickom vývine. Skúsenosti s podobnou diagnózou sú na Slovensku veľmi malé. Zriedkavá porucha sa nedá vyliečiť, ale vďaka vhodne zvoleným terapiám sa môže stav mal

Boris Ištok

 • 300,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: apríl 2014

Emka a Mário zažijú nezabudnuteľné leto

Emka a Mário nemali to šťastie vyrastať v biologickej rodine. Keďže sa o nich nedokázali rodičia postarať, boli z rodiny vyňatí. Následne si prešli mnohými krízovými strediskami, profesionálnou rodinou, až napokon ich umiestnili v detskom domove. Rod

Ema a Mário

 • 0,00 € vyzbieraných

Martin sa na rehabilitáciách učí odznova chodiť

"Martinko sa nám narodil ako prvé vytúžené dieťa. Bol zdravý a užíval si detstvo. Až do svojich deviatich rokov," začína rozprávanie pani Michalcová, chlapcova mama. "Začalo mu byť nevoľno, a tak bol v nemocnici na infúziách. V jednu májovú nedeľu ná

Martin Michalec

 • 0,00 € vyzbieraných

Pri vážnej autonehode sa Patrik druhýkrát narodil

Sedemročného Patrika zrazilo ako dvojročného auto. "Opitý vodič vyšiel v plnej rýchlosti na chodník. Dcére vypadol spiaci Patrik z rúk a narazil hlavou do auta. Helikoptérou ho okamžite previezli do Košíc, kde ho ihneď operovali," spomínajú Balogovci

Patrik Balog

 • 0,00 € vyzbieraných

Miška a Dávid budú vyrastať v teple a suchu

„Sme mladá rodina žijúca v malej chyžke, ktorú vybudoval manžel pred niekoľkými rokmi. Nemali sme dosť peňazí. Cez strechu nám zateká a v zime je nám zima,“ hovorí mama dvoch detí, pani Anna, ktorá sa spolu s manželom rozhodla, že chcú svojim deťom d

Miška a Dávid Giňoví

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: október 2014

Pani Yvetu život neustále skúša

„Toto nie je príbeh, toto je život,“ začína rozprávanie pani Yveta, ktorej osud neustále hádže polená pod nohy. V roku 2013 prišla o svoju najstaršiu dcérku Simonu, ktorá podľahla ťažkej chorobe. Po rozvode sa tak sama stará o dve deti – Katku a Tomá

Katka a Tomáš Fodoroví

 • 0,00 € vyzbieraných

Rodičia Margita a Emil chcú, aby ich deti mali krajšie detstvo

Giňovci žijú malej chatrči na Kojatickom kopci. Viackrát im už domček narušila voda valiaca sa z brehu, preto sa rozhodli zapojiť do programu bývania, v ktorom si svojpomocne postavia malý, ale murovaný domček. Hlava rodiny, otec Emil, sa snaží privy

Dávid, Alena, Ingrid , Daniela a Natália Giňoví

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: október 2014

Klárka bude vďaka cvičeniu samostatnejšia

Trinásťročné dvojičky Klárka a Paťka majú detskú mozgovú obrnu. „Na svet prišli predčasne. Po narodení boli obe oživované a preložené na JIS,“ spomínajú rodičia na ťažké začiatky. Paťka má našťastie ľahšiu formu obrny, no napriek tomu si vyžaduje špe

Klára Vojteková

 • 0,00 € vyzbieraných

Tibko musí cvičiť, aby mu rebrá netlačili na oslabené srdiečko

Tibko trpí ojedinelou chromozómovou aberáciou. Po bezproblémovom tehotenstve bolo ochorenie záhadou aj pre lekárov. "Povedali mi, že máme čakať a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Dnes má 12 rokov a mentálne je na úrovni 9-mesačného bábätka. Nebehá, n

Tibor Bakyta

 • 0,00 € vyzbieraných
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 570 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 538 876,53
Rezervy pre nešťastia 80 000,00
Zostatok v Spoločnom konte 146 232,80
 
Spolu vyzbieraných 1 765 109,33

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2014"

otvoríte kliknutím: TU. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie odborného garanta: TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete: TU. Ponúkame aj vzorové vyplnenie žiadosti: TU.

 

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo ako registrovaní darcovia bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Dobrá krajina.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Dobrá krajina spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2014/020885 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668, v období 2012/2013 pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891, v období 2013/2014 pod číslom SVS-OVVS3-2013/025464).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti @ nadaciapontis . sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.