Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 231 030,34 € aktuálny stav konta
 • 289132 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 80 000,00 € aktuálny stav konta
 • 1 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Základný akreditovaný kurz Bazálnej stimulácie pre zamestnancov Oddelenia patologických novorodencov v DFNsP

DFNsP plánuje zabezpečiť Základný akreditovaný kurz Bazálnej stimulácie pre 50 zamestnancov Oddelenia patologických novorodencov. Bazálna stimulácia je zameraná na individuálny prístup ku každému jedincovi pričom zohľadňuje jeho stav a aktuálne schop

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (DFNSP)

 • 2 198,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: január 2014

Ergonomická zdravotná stolička pre Christiánka

S Christiánkom sme sa stretli v Srdci pre deti už v roku 2012, kedy sme mu pomohli úhradou masáží a termálnych kúpeľov. Kiko, ako ho volá jeho mamina, je autista a navyše má aj ťažkosti s chrbticou, ramenami, členkami, skrátka s celým telom. Má i och

Christián Kunovský

 • 475,50 € vyzbieraných
Termín pomoci: apríl 2014

Julka bude môcť ľahšie komunikovať s okolím

Julka prišla na svet predčasne a keďže bola veľmi malinká, prvé dva mesiace života prežila v inkubátore. Keď mala dva roky, bola jej stanovená detská mozgová obrna, porucha správania a reči a aj mierna retardácia. Teraz má Julka 12 rokov a navštevuje

Júlia Lukačovičová

 • 743,76 € vyzbieraných
Termín pomoci: marec 2013

Plávanie a hipoterapia spomalia zákernú Samarkinu chorobu

Samarka sa po narodení javila ako zdravé dieťa. Včas začala sedieť, štvornožkovať i chodiť. Šikovná nezbednica prekvapovala rodičov svojou samostatnosťou, tešila ich prvými slovami. Nemali dôvod pochybovať, že niečo nie je v poriadku. Zrazu sa však v

Samaré Edesová

 • 1 272,00 € vyzbieraných

Peťo aktívnym cvičením zmierni bolesť nôh

Peťo (14) s detskou mozgovou je na invalidnom vozíčku a chodí do integrovanej základnej školy. Tento veselý chlapec si toho už prešiel dosť. Má za sebou niekoľko operácií šliach, ľavej nohy a pravého kĺbu. Ešte stále ale nie je dobojované. Bohužiaľ,

Peter Paučo

 • 400,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: apríl 2014

Laurinku čaká vďaka Srdcu pre deti ďalšia rehabilitácia

4-ročná Laurinka mohla byť úplne zdravým dieťaťom a žiť svoj bezstarostný život. Osud to však chcel inak. Po ťažkom 19-hodinovom pôrode sa síce narodila prirodzeným spôsobom, no pri hmotnosti 5.020 g a výške 56 cm bola pridusená a ochrnutá na pravú p

Laura Lukáčová

 • 385,89 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2013

Žofkinu chrbticu spevní nový kočík

Žofka je 3-ročné dievčatko zo Zvolena, ktoré si vyžaduje neustálu starostlivosť. Narodilo sa totiž predčasne, už v 26. týždni tehotenstva. Lekári Žofke diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Za svojimi rovesníkmi výrazne zaostáva, napriek tomu, že jej

Žofia Beerová

 • 2 133,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2013

Katke a Tomášovi pomôžeme zmierniť bolesť zo straty sestričky

Katka je komunikatívna mladá slečna z Bratislavy, ktorá trpí degeneráciou svalových buniek. Počas uplynulého roku sa jej stav natoľko zhoršil, že v súčasnosti dokáže hýbať už iba predlaktiami. V lete 2013 navyše zasiahla rodinu Fodorovú ďalšia rana o

Katka a Tomáš Fodoroví

 • 4 099,52 € vyzbieraných
Termín pomoci: október 2013

Novým autom budú Alex a Maxim cestovať na rehabilitácie

Bratom Alexovi a Maximovi Tomečkovcom sme v Srdci pre deti prvýkrát pomohli koncom roka 2012. Vďaka našej pomoci absolvovali rehabilitačný pobyt v Kováčovej a Maximkovi tiež pomáha špeciálna stolička. Obaja bratia trpia detskou mozgovou obrnou. Na pr

Alex a Maxim Tomečkovci

 • 1 712,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2013
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 444 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 422 587,05
Rezervy pre nešťastia 80 000,00
Zostatok v Spoločnom konte 231 030,34
 
Spolu vyzbieraných 1 733 617,39

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2014"

otvoríte kliknutím TU. Súčasťou žiadosti je aj vyjadrenie odborného garanta, tlačivo nájdete TU. Prečítajte si aj vzorové vyplnenie žiadosti kliknutím TU.

 

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo ako registrovaní darcovia bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Dobrá krajina.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Dobrá krajina spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti @ nadaciapontis . sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.