Adrianko Repiský

Adrianko Repiský

4 310,00 € spolu potrebujeme

4 310,00 € získaných

0,00 € prisľúbených

0,00 € ešte potrebných

Finančná čiastka potrebná na realizáciu tohto projektu už bola vyzbieraná.

Vďaka novému autu môže Adrianko dochádzať do špeciálnej škôlky i k lekárom

Aďko je 5-ročný chlapec, ktorý je i napriek svojim ťažkým diagnózam (vážne poškodenie mozgu, spastická quadruparéza ťažkého stupňa, sekundárna epilepsia, skolióza, microcefalia) pre svoju mamičku Adrianu slniečkom a dennodenným zdrojom energie a sily. Stará sa o neho a jeho malú sestričku sama, jej príjem preto nepostačuje na kúpenie auta, ktoré tak veľmi potrebujú na prevozy Adrianka do špeciálnej materskej škôlky a na pravidelné lekárske prehliadky.

Dobré správy

Z projektu Spoločné konto pre deti bola presunutá suma 600 € na projekt na projekt Vďaka novému autu môže Adrianko dochádzať do špeciálnej škôlky i k lekárom

20.11.2012

Z projektu Spoločné konto pre deti bola presunutá suma 3710 € na projekt na projekt Vďaka novému autu môže Adrianko dochádzať do špeciálnej škôlky i k lekárom

22.8.2012