Veronika a Janko Čuhaničoví

Veronika a Janko Čuhaničoví

3 638,12 € spolu potrebujeme

3 638,12 € získaných

0,00 € prisľúbených

0,00 € ešte potrebných

3 062,99 € min. potrebných

Finančná čiastka potrebná na realizáciu tohto projektu už bola vyzbieraná.

Pomôžme sirotám Veronike a Jankovi vytvoriť nový, lepší domov u ich babky

Janko a Veronika prišli tragicky o obidvoch rodičov, keď ich otec najskôr zavraždil ich mamičku a následne sa sám obesil v ich vtedajšom dome. Od rodinnej tragédie žijú obe deti u svojej babky, pani Bardocyovej v zemplínskej dedinke Bunkovce. Tá sa im snaží nahradiť stratený domov, ale tiež vytvoriť príjemnú domácnosť, v ktorej by sa najmladšia generácia rodiny cítila dobre. Napriek strate, ktorá deti veľmi poznačila... Vďaka Vašej pomoci môžeme obom deťom komplexne zariadiť ich detské izby, chlapčenskú aj dievčenskú. Deti sa riadne zapájajú do chodu domácnosti a pomáhajú babke. Aj preto Veronika pre rodinku vysnívala novú práčku, ktorá im uľahčí domáce práce.

Dobré správy

Z projektu Spoločné konto pre deti bola presunutá suma 600 € na projekt na projekt Pomôžme sirotám Veronike a Jankovi vytvoriť nový, lepší domov u ich babky

20.11.2012

Z projektu Spoločné konto pre deti bola presunutá suma 3038.12 € na projekt na projekt Pomôžme sirotám Veronike a Jankovi vytvoriť nový, lepší domov u ich babky

22.8.2012