Dávid Nagy

Dávid Nagy

215,45 € spolu potrebujeme

215,45 € získaných

0,00 € prisľúbených

0,00 € ešte potrebných

Finančná čiastka potrebná na realizáciu tohto projektu už bola vyzbieraná.

Pomôžme Dávidovi dokončiť strednú školu

Matka piatich detí prosí o pomoc s úhradou vecí potrebných pre absolvovanie záverečných skúšok syna Dávida na Strednej odbornej škole v Leviciach. Dávidova mama, pani Hozlingerová, sa o celú 6-člennú rodinu stará sama, vypomáhať sa jej snaží jej matka - babka detí. S najmladšou dcérkou je ešte na materskej, preto nevládze platiť všetko tak, ako by deti potrebovali... Pracovné oblečenie a pomôcky Dávidovi umožnia ukončiť stredoškolské štúdium a neskôr pomôcť mame lepšie zvládať starostlivosť o domácnosť.

Dobré správy

Z projektu Spoločné konto pre deti bola presunutá suma 215.45 € na projekt na projekt Pomôžme Dávidovi dokončiť strednú školu

22.8.2012